मंगलवाः किपुली झिंनिक्वःगु नेवाः एकता दिवस

किपू-  झिंनिक्वःगु नेवाः एकता दिवस थौं किपुली तःजिक हनाच्वंगु दु । थ्व झ्वलय् नेवाः देय् दबू व झिंनिक्वःगु नेवाः एकता दिवस मंकाः ग्वसाः खलःया ग्वसालय् किपू ध्वाखाय् मुनाः छगू ¥याली पिकाइगु ज्याझ्वः दु । अनं शुरु जुइगु ¥याली पांगा लाछिइ वनाः मूल समारोहय् ब्वति काः वनी । थौं जुइगु नेवाः एकता दिवसय् ब्वति कायेत ग्वसाः खलकं सकसितं इनाप याःगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS