बुंगय् च्वंम्ह बुंगद्यः यलय् बिज्याकल

यल (नेपालभाषा टाइम्स)÷बुंगय् च्वंम्ह बुंगद्यःयात म्हिगः यलय् बिज्याकल । बुंगंनिसें खतय् तयाः म्हिगः थनया तःबहालय् च्वंगु देगलय् बुंगद्यः बिज्याकूगु खः । बुंगद्यः खुला यलय् व खुला बुंगय् बिज्याकीगु परम्परा दु । बुंगं यलय् हये न्ह्यः द्यःयात लंपुं छानाः समाः यानाः हःगु खः । आः यलय् वैशाखं जात्रा यानाःलि अनं लिपा हानं बुंगय् तुं बिज्याकी ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS