तिसा मालेगु जात्राया प्यपा किपा

येँ येँया नरलय् सोमवाः तिसा मायेकेगु जात्रा जुल । जात्राया झ्वलय् मोपताः अजिमा (टुँडाल देवी)या खःयात पुखुलीइ यंकाः तिसा मायेकेगु जात्रा याःगु खः ।

किपाः रासस

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS