यलय् नगर प्रहरीया सेवा २४ घन्टा

यल-  यल महानगरपालिका अन्तर्गतया नगर प्रहरीं आवंलि चछि न्हिछि हे सेवा बीगु जूगु दु । थ्व ल्याखं आः यल महानगर अन्तर्गतया नगर प्रहरीयात आः न्हिछिचछि हे परिचालन याइगु जूगु दु ।
थ्व स्वयां न्ह्यः आम ज्याकूया ईकथं न्हिं ८ घौ सेवा बिया वयाच्वंगुलिइ आः २४ घन्टा हे परिचालित जुयाः सेवा बीगु यल महानगर नगर प्रहरी प्रमुख सीताराम हाछेथुं कनादीगु दु । नगर प्रहरीपाखें छुं सेवा कायेमाःसा धकाः हटलाइन सेवा नं संचालनय् हःगु दु ।

नगरवासीया सजहताया निंतिं ०१–५९०९७७७ नं.या हटलाइन सेवा संचालन हःगु दुसा फोन याःगु १५ गू मिनेटया दुने सम्बन्धित थासय् थ्यंकेगु नं प्रहरी प्रमुख हाछेथुं कनादिल । वय्कःयाकथं हटलाइनय् फोन वःगु अप्वलय् १५ गू मिनेटया दुने प्रहरी सम्बन्धित थासय् थ्यंके फइकथं संरचना तयार यानागु वय्कलं धयादिल ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS