ख्वपय् नं यँयाः शुरु

ख्वप -ख्वपय् थःगु हे कथं हनीगु यँयाः जात्राया झ्वलय् म्हिगःनिसें मूपात्राया जात्रा शुरु जूगु दु । दुतियानिसें चौथी तक स्वन्हु थ्व जात्रा जुइ । थुकी मूपात्र धकाः छम्ह प्रमुख व धीचा धकाः मेपिं निम्हेसित राक्षसया वसः पुंकाः देय् चाःहीकेगु याइ ।

थथे चाःहिलीबलय् थनया थाय्थासय् तया तःपिं यमःद्यःयात मूपात्रां स्वक्वः तक चाःहिलाः तरवारं पालेगु भाय् याइ । जात्रा शुरु जुइ न्ह्यः सकुलान त्वाःया मानन्धरतय्सं दत्तात्रयनिसें यांमता च्याकाः चाःहिलेगु नं याइ । अथे हे ख्वपय् पुलुकिसि नं पिथनेगु याइ ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS