अनलाइन क्लासया गज्याःगज्याःगु समस्या !

येँ -कोभिड–१९ महामारीं यानाः देय्या आर्थिक ख्यः थें शैक्षिक ख्यः नं तसकं प्रभावित जुयाच्वंगु दु । कोभिडया इलय् नं विद्यार्थीतय् कक्षा प्रभावित मजुइमा धकाः सरकारं अनलाइन कक्षा सञ्चालन याके बियातःगु दु । तर अज्याःगु अनलाइन कक्षा निजी स्कुलय् छुं भचा व्यवस्थित रुपं सञ्चालन जूसां सरकारी स्कुलय् धाःसा अस्तव्यस्त जुयाच्वंगु खँ धाःगु दु ।

खास यानाः सरकारी स्कुलय् आखः ब्वनीपिं विद्यार्थीतय्के अनलाइन क्लासय् च्वनेत माःगु मोबाइल हे मदुगु जुयाः उपिं क्लासय् उलि मवयाच्वंगु खँ धाःगु दु । अनलाइन क्लास कायेगु यानाच्वंपिं शिक्षकतय्सं धाः कथं सरकारी स्कुलया गुलिखे विद्यार्थीत थः मांबौया मोबाइल छ्यलाः क्लासय् च्वनाच्वंगु दइ । मांबौपिं ज्याय् वनेवं उमिके मोबाइल दइ मखु । गुकिं यानाः मांबौपिं छेँय् दइगु इलय् क्लास जूसा जक उपिं सहभागी जुइ फइ । उकिं गुलिखे शिक्षकतय्सं उमिगु लागिं धकाः सुथय् वा बहनी जक क्लास कायेगु ज्या यानाच्वंगु दु ।

अथे हे गुलिखे मस्तय्के मोबाइल छगः जक दइ तर स्वम्ह प्यम्ह दाजुकिजा तःकेहेँपिंसं चले याये माली । गुकिं यानाः छगू पिरियड दाजुं चले याःसां मेगु पिरियड किजा–केहेँपिंसं चले याये माली । क्लास जुयाच्वँच्वं हे मस्तय्सं ‘म्याम, मोबाइल चले यायेगु जिगु पाः सिधल । आः दिदीया पाः वल । उकिं जि क्लासं पिहां वने न्हि’ धकाः क्लास त्वःता वनेगु याइ।

अथे हे गुलिं मस्त अनलाइन क्लासय् च्वनीबलय् उमिगु मोबाइलं गाडी ब्वाँय् वंगु लगायत सतकया सः ताये दयाच्वनी । थ्व हल्ला गनं वःगु धकाः न्यन धाःसा उमिसं थःपिं इन्टरनेटया लाइन सतकपाखे वःसा जक क्याच (मेपिनिगु) जुइगु जूगुलिं सतकय् वयाः क्लास कयाच्वनागु धकाः धाइपिं नं दु ।

सरकारी स्कुलय् आखः ब्वनीपिं आपालं मस्त छेँय् छेँय् घरेलु श्रमिकया रुपय् ज्या याइपिं जुयाच्वनी । उमिके मोबाइल दइ मखु । छेँथुवालं हे भचा चले यायेत बियातइ, तर उकी फोन जक वयाः दथु दथुइ काटे जुयाच्वनी ।

थज्याःगु थीथी कथंया समस्यां यानाः येँया सरकारी स्कुलय् आखः ब्वनीपिं विद्यार्थी २० प्रतिशत ति जक क्लासय् वयाच्वंगु खँ धाःगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS