आः तालिवानलिसे नेपाःया स्वापू गज्याःगु ?

येँ – अफगानिस्तानया भूमिं अमेरिका पूवंक हे पिहां वनेधुंकूगुलिं आः अन तालिवानया यकःति शासन सञ्चालन जुइगु जूगु दु । अफगानिस्तानय् तालिवानया यकःति शासन शुरु जुइधुंकल कि तालिवान सरकारलिसे नेपाःया स्वापू गज्याःगु जुइ ? थौंकन्हय् देय्या कुटनीतिक ख्यलय् थुकिया बारे चर्चा शुरु जूगु दु ।

अफगानिस्तानय् अझ नं आपालं नेपाःमित फँसे जुयाच्वंगु दनि । आः तक नेपालं अन ज्या यानाच्वंपिं ८२८ म्ह नेपाःमितय् उद्धार यायेधुंकूगु दु । थ्व उद्धारया ज्याय् अमेरिकां ग्वाहालि याःगु खःसा आः अमेरिकां उद्धार ज्या नं बन्द यायेधुंकूगु दु । थ्व अवस्थाय् थः नागरिकयात थःपिंसं हे उद्धार याये मालीगु अवस्था दु । उकिया लागिं अफगानिस्तानया तालिवान पुचःलिसे सम्पर्क मतसें गाइ मखु । तर नेपालं आः तक तालिवान संगठनलिसे स्वापू तयेगु ला खँ हे त्वःते, स्वापू तयेगु लाकि मतयेगु धकाः नं निर्णय याये मफुनिगु खँ सीदुगु दु । नेपाःया निंतिं भारतया राजदूत निलाम्बर आचार्यं माल धाःसा तालिवानलिसे नेपाः सरकारं स्वापू तये मालेफुगु संकेत बियादीु दु ।

कुटनीतिक सूत्रं धाःसा तालिवानलिसे आः स्वापू मतःसां जब उमिसं अन सरकार गठन याइ, वयां लिपा स्वापू मतसें गाइ मखु । थः नागरिकया उद्धार यायेगु लागिं नं तालिवानलिसे खँ मल्हासें गाइ मखु ।
अफगानिस्तानय् आः तक नेपाःया सम्पर्कय् वयाः नं फँसे जुयाच्वपिं नेपाःमिया ल्याः ३४ म्ह दु । उमित उद्धार यायेधुंकल कि अन नेपाःमित दइ मखुत धाःसां नं सम्पर्कय् मवसे च्वनाच्वंपिं नेपाःमित धाःसा अझं दयेफु धाःगु दु ।

तालिवानं अफगानिस्तान कब्जा यायेधुंकाः उपिंलिसे चीन व रुस बाहेक मेगु देसं स्वापू तःगु मदुनि । उकी नेपालं नं स्वापू मतःनि । तालिवान वयेधुंकाः तालिवान संगठन व अफगान सरकार बारे नेपाःया गज्याःगु स्वापू जुइ धइगु खँय् नेपाःया सुं नं कुटनीतिज्ञं स्पष्ट न्ववाःगु मदुनि ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS