थौंया युग अनलाइन युग

थ्यंमथ्यं थनिं झिंन्याला न्ह्यः छगू निगू लख लाय् तयाः अनलाइनया माध्यमं व्यापार न्ह्याका वयाच्वंम्ह येँया थाय्मदु त्वाःया मय्जु निरु श्रेष्ठ थौंकन्हय् छम्ह धिसिलाःम्ह अनलाइन व्यापारीकथं न्ह्यःने वयाच्वनादीगु दु ।

विश्वय् महामारीया रुपय् न्यनावःगु कोरोना भाइरसया संक्रमणया लिच्वः नेपालय् नं लात । अले उकियात पनेत व नियन्त्रणया निंतिं तःगु लकडाउन यानाबिल । थुकिया लिच्वः स्वरुप आम जनजीवनलिसें आर्थिक ख्यः नं प्रभावित जुल । आर्थिक अभावया समस्या छु, गथे याःसा म्हो याये फइ धइगु मती ततं वनाबलय् थःगु मनय् लूगु ज्याकथं न्हापा सामान्यकथं फेसबुकय् चिचिधंगु सामान ब्वयाः ‘जिगु नं थथे सामान दु, न्याये मंदुपिंसं स्वापू तयादिसँ’ पोष्ट यानाः अनलाइन व्यवसाय न्ह्याकादीम्ह निरुं थौंकन्हय् थःगु हे छगू बिस्कं ब्लग चायेकाः थः लगायत मेपिं न्हय्म्हेसित रोजागार बिया वयाच्वनादीगु दु ।

ई बलवान जक मखु, बहुमूल्य नं खः थुकियात खःगु थासय् इलय् प्रयोग यायेमाः । अथें सुम्क च्वनाच्वनेगु पलेसा थज्याःगु इलय् छाय् आयआर्जन जुइगु ज्याय् मयायेगु धइगु सोच दयेकादीम्ह निरुं धयादी, ‘थ्व ख्यलय् मिसातय्त भचा चुनौति दु, छाय् धाःसां थौंकन्हय् प्रतिस्पर्धाया युग, सामान छेँय् छेँय् थ्यंक वनाः डेलिभरि यायेमाः, उकिसनं न्हिछियंकं धइथें ज्याय् लगे जुइ जुलकि छेँयागु यायेमाःगु ज्या छखे लानाच्वनी, व नं पूवंकेमाल । थज्याःगु यावत खँपाखें आपालं चुनौति दु ।’

यदि छेँजःपाखें तःधंगु ग्वाहालि व तिबः दत धाःसा थ्व ख्यलय् मिसापिं दुग्यंग न्ह्याः वने फइ धइगु खँय् निरुं थःगु आत्मविश्वास प्वंकादी । उकिसनं थौंकन्हय् अनलाइन व्यापारय् नं मेमेगु ख्यलय् थें आपाः हे प्रतिस्पर्धा दु ।

छि थ्व ख्यलय् गुकथं न्ह्याः वनाच्वना धइगु न्ह्यसलय् निरुया लिसः दु – ‘प्रतिस्पर्धा ला आपाः हे दु, तर जिं जिगु गाहाकिपिंत वय्कःपिनिगु मागकथं चित्त बुझे जुइक सामान थ्यंका बियाच्वनागु दु । नापं गुणस्तरीय सामान बिया वयाच्वनागु दुसा स्वनिगः दुने सामान अर्डर याःगु ५ निसें ८ घन्टा दुने डेलिभरी याना बीगु जूगुलिं नं जितः यक्वसिनं विश्वास यानाच्वंगु दु । थ्व हे कारणं जि थ्व ख्यलय् न्ह्याः वनाच्वने फूगु खः । थुकिया नापनापं देय्न्यंकं व नेपालं पिने डेनमार्क व युरापया थीथी देसय् फेसबुक पेजया माध्यमं सामान डेलिभरी यानाच्वंगु दु ।
मुख्य यानाः थःगु व्यापारय् अप्वःथें लेडिज ड्रेस, बेड कभर, कुसन कभर लिसें डेकोरेशनया हलंज्वलंत व्यापर याना वयाच्वनादीम्ह निरुं स्वनिगः दुने सामान डेलिभरी यायेधुंकाः जक ध्यबा कायेगु याना च्वनादीगु दुसा स्वनिगलं पिने वा विदेशय् सामान छ्वइबलय् डेलिभरी यायेत तयार यानाच्वंगु फोटो क्यनाः (प्रति किलो ७० तका कुरियर चार्ज नं तयाः) न्हापां ध्यबा थःगु बैंक खाताय् जम्मा जूगु स्वयाः जक सामान डेलिभरी यायेगु याना वयाच्वनादीगु दु ।

अर्डर वःलिसे फक्व याकनं सामान डेलिभरी यायेत स्वयाच्वना । अथे जूगुलिं जि स्वयं थः नेवाः जूगु ल्याखं नेवाःतय्त हेज्या बीत स्वयाच्वना । स्वनिगलय् च्वंपिं जूसा इमिसं थनया हरेक थाय्बाय् बांलाक म्हसीगु जूगुलिं ज्या मदयाः अथें च्वनाच्वंपिं वा साइकल दुपिं झी दाजुकिजा तताकेहेंपिंत इनाप नं यानाः । वय्कःपिं ज्या यायेत इच्छुक खने मदु । बरु जिं मेपिं मनू मालाबी धाइ तर गैर नेवाःत धाःसां इमिसं ध्यबा बांलाक म्हसिउगुलिं हरेक ज्या यायेत तयार दु । इपिं थज्याःगु ह्वःताः त्वःफिके नं चाहे मजू । थुकिं यानाः झी नेवाःतय् बानी खनिबलय् जितः थःथम्हेसित भचा मछिं ताया वः ।

थ्व ख्यलय् पलाः तये मंदुपिंत छु सुझाव बियादी धइगु न्ह्यसलय् निरुया सुझाव दु – दकलय् न्हापां ला छुं नं ज्या धइगु तःधं वा चीधं जुइमखु । न्हापालाक्क थःगु ज्याप्रति थः न्ह्याबलें झुकाव दयाच्वनेमाल । डेलिभरी याःवनीपिं मदुसा थः हे वनाः नं डेलिभरी यायेमाल । गाहाकिया विश्वास त्याके फयेके माः । मुख्यतया थम्हं यानाच्वंगु ज्याय् थः सन्तुष्ट, आनन्दित जुयाः उकी न्ह्यइपुकाः दुनेनिसें लगाव तयाः भिजे जुइ सयेके माः । थम्हं यानाच्वनागु ज्यायात गुकथं अझ बांलाकाः अझ अप्वः प्रगति याना वने फइ धइगु खँय् ध्यान बी फयेकेमाः ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS