मलेसियाया प्रधानमन्त्री राजीनामा बिल

एजेन्सी- मलेसियाया प्रधानमन्त्री युहयिद्दिन यासिनं राजीनामा बिउगु दु । प्रधानमन्त्री युहयिद्दिनं थःके बहुमत मदयेवं मलेसियाया जुजु अल सुल्तान अब्हुल्लाह समक्ष राजीनामा बिउगु खः । राजीनामा लिपा मलेसियाया जुजुं युहयिद्दिन यासिनयात अन्तरिम प्रधानमन्त्री दयेकूगु दु । मलेसियाया जुजु अब्हुल्लाहं निर्वाचन विकल्प मखु धासें युहयिद्दिन यासिनयात अन्तरिम प्रधानमन्त्री दयेकूगु खः । जुजुं कोरोना महामारीया कारणं निर्वाचन यायेमजिउ धाःगु खः ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS