‘ल्याण्डपुलिङ’ बारे पारदर्शी रुपय् जानकारी याकेत माग

येँ- येँया पूर्वी भेगया स्थानीयवासीं जग्गा विकास (ल्याण्ड पुलिङ) बारे पारदर्शी रुपं जानकारी याकेत माग याःगु दु । शहरी विकास आयोजनां येँया पूर्वी क्षेत्रीय सहरी विकासया निंतिं यायेत्यंगु योजना बारे पारदर्शी रुपं जानकारी याकेत स्थानीवासीं माग याःगु खः ।

आयोजनां हालय् जक कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाया वडा नं. १, २, ३ व ४, गोकर्णेश्वर नगरपालिकाया वडा नं. १, २ व ३, सक्व नगरपालिकाया वडा नं. ९ या करिब २६ हजार रोपनी जग्गा रोक्का यायेगु धासें सुचं जारी याःगु खः । गोरखापत्रय् छगू सुचं जारी यासें आयोजनां स्वंगू नगरपालिकाया जग्गा रोक्का याःगु खःसा उकियात पारदर्शी रुपं स्पष्ट यायेत स्थानीयवासीं माग याःगु खः ।

आयोजनां स्वंगू स्थानीय निकायया २६ हजार रोपनी जग्गा निदँया निंतिं ८ आना स्वयां म्हो प्लटिङ याये मदइगु व गुगुं कथंया भौतिक संरचना नं निर्माण याये दइमखु धासें सुचं पिथंगु खः ।

शहरी विकास मन्त्रालय काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकारण अन्तर्गत दइकथं स्वंगुलिं नगरपालिकां आयोजना स्थापना याःगु व थःपिंत थ्व सम्बन्धय् पर्याप्त जानकारी मबिउगु धासें थ्व सम्बन्धय् स्पष्ट यायेत थःपिंसं माग यानागु स्थानीयवासीं धाःगु दु ।

नेपाल तरुण दल येँया अध्यक्ष कृष्णजी खड्कां जग्गा विकास सम्बन्धय् स्पष्ट जानकारी याकेत माग यासें कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाया प्रमुखयात छपु ज्ञापन पौ नं लःल्हाःगु दु । थुकियालिसें स्थानीयवासीं जग्गा रोक्का यायेमाःगुया कारण, शहर विकास यायेबलय् जग्गा थुवालं गुलि जग्गा योगदान यायेगु, आयोजनाया लागत सुनिश्चितता व समयसीमा, आयोजनापाखे. जग्गा थुवाःयात जुइगु फाइदा, जग्गा थुवालं थःगु जग्गा बी वा बीमखु धाये दइ कि दइमखु धइगु बारे न्ह्यसः लिसः ज्याझ्वः यायेगु तयारी तकं यायेत्यंगु दु ।

आयोजनां आतकया दुने खुल्ला क्षेत्रया निंतिं ५, सेवा शुल्कया निंतिं १० व सतकया निंतिं ३० प्रतिशत धकाः मुक्कं ४५ प्रतिशत जग्गा कायेगु कार्ययोजना दयेकूगु दु । आयोजनां पिथंगु परिचय पुस्तिकाय् स्वंगुलिं नगरपालिकाया आयोजनाय् संचालन जुइगु वडाया जग्गा थुवालं ४५ प्रतिशततक जग्गा योगदान यायेमाःगु खँ न्ह्यथनातःगु दु ।

आयोजनां आतक वडा तहय् थःपिंत आवश्यककथं सुचं तकं जारी मयाःगु धासें असन्तुष्ट जुयाच्वंपिं स्थानीयवासीं पारदर्शी रुपं जानकारी बियाः ज्या यायेमाःगु पीडिततय् धापू दु । लिसें क्षतिपूर्ति बीगु विषय नं स्पष्ट यायेमाःगु इमिगु माग दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS