गिरिधर अमात्य मंत

येँ -पुलांम्ह सञ्चारकर्मी लिसें सूचना विभागया पुलांम्ह कर्मचारी भाजु गिरिधरलाल अमात्य मंत । सूचना विभागपाखें अवकास धुंकाः नं वय्कः सञ्चारकर्मय् हे सक्रिय जुया च्वनादीगु खः । वय्कःयात सूचना विभागय् ज्या याकेत वइपिं सकलें सञ्चारकर्मीतय्सं भिंम्ह सहयोगीया रुपय् कायेगु याः । वय्कः चिनि ल्वचं कयाच्वंम्ह खः ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS