लकडाउनया इलय् आपालं खाद्यान्न डेट एक्स्पाएर

येँ -सरकारं निला लिपा निषेधाज्ञा छुं भचा छ्वासुकेगु निर्णय याःगु दु । नापं थ्व इलय् नसाज्वलंया पसः नं चायेके दइगु निर्णय याःगु दु । तर ताः ई तक पसः बन्द जूगुलिं स्टकय् लानाच्वंगु आपालं सामान आः ‘डेट स्पाएर’ जुइगु सम्भावना दुगु व अज्याःगु सामान आः बजारय् पिहां वये फइगु जूगुलिं उपभोक्तात सतर्क जुइमाःगु खँ धाःगु दु ।

सामान्यतया व्यवसायीतय्सं सामान आयात याइबलय् म्होतिं नं ६० प्रतिशत म्याद बाँकी दनिगु सामान जक आयात याये दइ धइगु कानुनी व्यवस्था दु । तर भारतं नेपाः तक सामान हयेबलय् थीथी कथंया प्रक्रिया पूवंकेबलय् लँय् हे अप्वः ई फुइधुंकी । उकिं ६० प्रतिशत म्याद बाँकी दनिगु सामान हयेत थाकुगु खँ व्यवसायीतय्सं धाःगु दु । उमिगु धापू कथं भारतीय सामान नेपालय् हयेत म्होति नं निला माः । बजारय् थ्यनीबलय् तक स्वला बीधुंकी । उगु सामान भारतय् हे लछि तयेधुंकाः तिनि नेपाः छ्वयेगु प्रक्रिया शुरु जुइ । उकिं भारतया सामान नेपाःया बजारय् थ्यनीबलय् तक उकिया म्याद प्यला फुइधुंकीगु खँ व्यवसायीतय्सं धाःगु दु ।

आः लकडाउनं यानाः ताः ई तक पसः बन्द जूगु कारणं व्यवसायीतय् पसः व गोदामय् लानाच्वंगु आपालं सामानया म्याद गुज्रे जुइधुंकीगु सम्भावना यक्व दु । अज्याःगु सामान आः व्यवसायीतय्सं नष्ट याइ लाकि हानं बजारय् हइ धइगु चिउताः ब्वलनाच्वंगु खँ धाःगु दु ।

थगुने नं स्वला तक लकडाउन जुयाः हानं पसः चायेकूबलय् आपालं डेट स्पाएर सामान बजारय् पिहां वःगु खः । उकी मध्ये गुलिखे कम्पनीतय्सं पुलांगु सामानय् न्हूगु मिति तयाः समेत पित बीगु ज्या नं याःगु खः ।

पुलांगु खँयात ध्यानय् तयाः सरकारया वाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागं थुगुसी अनुगमन यायेगु तयारी शुरु याःगु दु । थगुने पुलांगु सामानय् न्हूगु मिति तयाः मिउपिं व्यवसायीतय्सं विभागं स्वंगू स्वंगू लाख तका जरिवान याःगु खः । विभागं म्याद फुइधुंकूगु सामान अलग्ग हे ति धकाः सुचं समेत बीधुंकूगु दु । तर सरकारं अनुगमन याइगु खःसां थुकी उपभोक्तात हे सतर्क जुइमाःगु खँ धाःगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS