मनूयात आक्रमण याइम्ह धुँ मलूनि

येँ – मकवानपुरय् लाःगु पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रय् मनूतय््त आक्रमण याना च्वंम्ह धुँयात अझं नियन्त्रण यायेमफुनिगु खँ धाःगु दु । सोमवाः मकवानपुरया मनहरी गाउँपालिका–७ रमौली प्रतापपुरय् उम्ह धुँया आक्रमणय् लानाः छम्ह मनू सीगु खः । धुं आक्रमण यानाः सीम्ह कांवंपिंत नं हाकनं आक्रमण यायेवं उम्ह धुँयात नियन्त्रण यायेगु निंतिं टोली परिचालन याःगु खः ।

धुँ नियन्त्रणय् हयेगु निंतिं चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज किसि सहित पशुचिकित्सक, वन प्राविधिकतय् पुचः छ्वःगु खः । उम्ह धुँया आक्रमणं मेपिं मनूत नं मलायेमा धकाः पर्सा व चितवन निकुञ्जया मंकाः टोली परिचालन याःगु खः । चितवनं प्यम्ह किसि सहित पशु चिकित्सक, वन प्राविधिज्ञतय् प्रतापपुरय् वनाः धुँ माः वनाच्वंगु दु । उम्ह धँुयात म्हिगः व थौं माःसां लुइकेमफुनिगु खँ धाःगु दु ।

धुँयात नियन्त्रणय् कायेगु निंतिं ५० म्ह प्राविधिक पुचः उखे वनाच्वंगु खः । उम्ह धँुयात फुसा डार्ट यानाः नियन्त्रणय् कायेगु खँ धाःगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS