मचा क्वःथलेत वःम्ह मिसा सीवं धर्ना

येँ -थनया कालिमाटीइ च्वंगु ज्योति अस्पतालय् मचा क्वःथलेत वःम्ह छम्ह मिसा सीगु खँयात कयाः मिसाया छेँजःपिंसं म्हिगः अस्पताल घेराउ याःगु दु । अन मचा क्वःथलेत वःम्ह रामेछापय् च्वंम्ह २८ दँया अनिता घिमिरेयात वासः यायेगु झ्वलय् ज्यान वंगु खः ।

मदुम्ह अनिता न्हापा हे स्वम्ह म्ह्याय् दुम्ह खःसा आः प्वाथय् दुम्ह मचा नं म्ह्याय् हे जूगु शंका यानाः मचा क्वःथलेत्यंगु आशंका जुयाच्वंगु दु । थथे जुल धाःसा मिसा व अस्पताल निगुलिं पक्ष दोषी ठहर जुइगु सम्भावना दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS