खड्गी परिवार पितिन

येँ -थनया धरहरा नापसं च्वंगु निजी जग्गाय् मस्जिद दयेकाः च्वनाच्वंपिं मुस्मांतय्सं उगु थासय् ताःई न्ह्यवंनिसें आश्रय कयाः च्वनाच्वंपिं निथ्वः खड्गी व छथ्वः परियार परिवारयात नं पितिना हःगु दु । सर्वोच्च अदालतं तःक्वःमछि हे उगु जग्गा निजी व्यक्तिया खः धकाः फैसला यायेधुंकाः नं जग्गा कब्जा यानाः च्वनाच्वंपिं मुस्मांतय्सं उगु थासय् थःपिनिगु मस्जिद दु धकाः मत्वःतुसे च्वनाच्वंगु खः ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS