येँ मनपाय् शिक्षक कायेगु तयारी

येँ महानगरपालिकां थःगु मातहतया सरकारी व निजी फुक्कं स्कुलय् ब्वंकेगु कथं तयार याःगु पाठ्यसफू ‘झीगु येँ देय्’ या १ व २ तगिंया पाठ्यसफू छपाई सिधःगु खँ सीदुगु दु । आः थुकिया नापनापं मेमेगु तगिंया सफू नं छपाईया लागिं तयारी जुयाच्वंगु दु ।
थ्व पाठ्यसफू ब्वंकेगु लागिं येँ मनपां शिक्षकत नं भर्ना याइगु जूगु दु । येँ मनपां खास यानाः सामुदायिक स्कुलय् थ्व पाठ्यसफू ब्वंकेगु लागिं शिक्षकत कायेत्यंगु । येँ मनपाय् दुगु ९६ गू सामुदायिक स्कुलया लागिं १७० म्ह शिक्षक भर्ना यायेगु तयारी मनपां यानाच्वंगु खँ सीदुगु दु । मनपा शिक्षा विभागपाखें सीदुगु कथं थौंकन्हय् दुने हे शिक्षकया लागिं सुचं पित बीत्यंगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS