‘लाःलाःथे जग्गा प्लटिङ, मालपोतया नं साथ’

किपू – मालपोत ज्याकुथिं हे स्थानीय निकायया स्वीकृति मदयेक हे जग्गा खण्डीकरण यायेगु ज्यायात साथ बियाच्वंगु खँ धाःगु दु । किपू नगरपालिकाया उपमेयर सरस्वती रिजालं म्हिगः नगरपालिकाया नियमित पत्रकार सम्मेलनय् न्ववासें किपुली जग्गा प्लटिङ याइपिंसं स्थानीय निकाययाके स्वीकृति तकं मकासे थः यथे डोजर चले यानाच्वंगु खँ धासें थज्याःगु ज्याय् मालपोत ज्याकुथिं तकं साथ बियाच्वंगु खँ धयादीगु दु ।

वय्कलं धयादिल, ‘मालपोत ज्याकुथिं थथे जग्गा खण्डीकरण यानाच्वंगुयात स्थानीय निकाययाके छसः तकं मन्यँसे कित्ताकाट यायेगु यानाच्वंगु दु । जग्गा कित्ताकाट याइबलय् स्थानीय निकायया स्वीकृति दु कि मदु धयागु तकं मस्वसे स्वीकृति बीगु यानाच्वंगु दु ।’

थज्याःगु ज्यां यानाः स्थानीय निकाययात व्यवस्थित रुपं धः, लः, मतया व्यवस्था यायेत थाकुयाच्वंगु खँ उपमेयर रिजालं धयादीगु दु । ‘झीथाय् सिस्टम हे अःखतं न्ह्यानाच्वंगु दु । न्हापां छेँ दनीगु अले जक धः माल, मत माल, लः माल धकाः धाइगु, गुकिं यानाः छेँ दयेकूथाय् व्यवस्थित रुपं धः तकं तयेफुगु अवस्था मदु ।’

वय्कलं जग्गा प्लटिङ यायेबलय् स्थानीय निकाययाके समन्वय यानाः याःगु जूसा न्हापा हे लः, धः, मत यंकेगु ज्या व्यवस्थित रुपं यायेफइगु, ध्यबा नं यक्व खर्च मजुइगु खँ धयादिसें धयादिल, ‘छेँ दनेधुंकाः धः तयेबलय्, लःया पाइप यंकेबलय् म्वायेकं म्वायेकं यक्व खर्च जुइगु जुयाच्वंगु दु ।’

वय्कलं छेँ दयेकीपिंत लःया पाइप, धः मवयेकं ढलान यायेगु ज्या मयायेत इनाप यासें धयादीगु दु, ‘न्हापां निसें झीथाय् अःखः सिस्टम न्ह्यानाच्वंगु दु, थुकियात आः न्ह्यःखतं न्ह्याकेत झी सकलें जायेमाः । थथे जुल धाःसा जक व्यवस्थित रुपं विकास यायेफइ ।’

अथेहे वय्कलं किपुली त्वःनेगु लःया समस्याया ७५ प्रतिशत समाधान जुइधुंकूगु दावी नं यानादीगु दु । किपू किपुली त्वःते लःया समस्या ७५ प्रतिशत समाधान जुइधुंकूगु खँ धयादिसें कीपू डाँडा व ट्याङ्लाफाँटय् जक त्वःतेगु लःया समस्या दनीगु खँ धयादीगु खः । वय्कलं किपूया थीथी थासय् सतक तब्या यायेगु ज्या जुयाच्वंगु खँ न्ह्यथँसें किपूया सतकय् पूवंक धू मुक्त धाःसा यायेमफुनिगु खँयात नं स्वीकार यानादीगु दु । किपू नगरपालिकाया प्राथमिकता किपूया मू सतक दयेकेगुली दुगु धयादिसें वय्कलं मू सतकय् वइगु दँया दुने धू मुक्त यायेफइगु खँ नं धयादीगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS