चन्द्रानन्द नेवाःयात छेँय् हे वनाः सिरपाः

येँ (नेपालभाषा टाइम्स) – येँ मनपाया मेयर विद्यासुन्दर शाक्यं मनपाया पुलांम्ह वडा अध्यक्ष चन्द्रानन्द नेवाःयात म्हिगः वय्कःया छेँय् हे वनाः ‘स्व. जनकमान श्रेष्ठ स्वशासन सिरपाः’ लःल्हानादिल । मनपां थुगुसीनिसें शुरु याःगु उगु सिरपाः वय्कःयात लःल्हायेगु निर्णय याःगु खःसां वंगु सोमवाः जूगु महानगर दिवस ज्याझ्वलय् वय्कः झाये मफुगुलिं म्हिगः छेँय् वनाः सिरपाः लःल्हानादीगु खः । थौंकन्हय् ८८ दँय् क्यनाच्वंम्ह भाजु नेवाः येँ मनपा वडा १८ (न्हापा वडा १२) य् तःक्वः निर्वाचित जुयाः वडाया सेवा यानादीगु खः । छगू लाख तकाया उगु सिरपाः लःल्हासें मेयर शाक्यं भाजु नेवाः थः गुरु जुयादीगु खँ कनादिल ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS