असनय् द्यः ल्वाकल (फोटो फिचर)

येँ – पाहाँचःह्रेया झ्वलय् थौं न्हिनय् असनय् द्यः ल्वाकूगु दु । थौं न्हिनय् साढे बजे कंगः अजिमा, वटु भद्रकाली व तेबहाः भद्रकालीया खः ल्वाकूगु खः । द्यः ल्वाकूगु इलय् चतांमरि नं ह्वःगु खः । थौं असनय् द्यः ल्वाकूगु छुं किपा ः

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS