जीवन छु खः धयागु सीकेत थन
म्वाःम्वाकं सिना च्वने म्वालेमाः

दरवार थें च्वंगु छेँ दयाः नं थन
अस्पतालया क्याबिनय् च्वने म्वालेमाः
जहाँ तहाँ ताःहिला च्वनाम्ह थन
झ्यालं जक स्वयेत नं पासा माले म्वालेमा

ग्वलंग्वः मोटर ग्यारेजय् तयाः थन
ह्वीलचियरय् च्वना जुइ म्वालेमा
ज्वलं ज्वः वसः दराजय् तयाः थन
पाइजामाया भरय्च्वने म्वालेमा

बैंकय् तयातयागु जिगु ध्यबा थन
भ्वं बरोबर जुल धकाःच्वने म्वालेमा
देश परदेशया नसात्वँसाय् दुनाम्ह थन
वासःया भरय् म्वाना च्वने म्वालेमा

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS