राम व रबी निम्ह पासापिं, निम्हेसियां मध्यम परिवार, निम्हेसियां अबु कोरोना पोजेटिभ जुया होम आइसोलेसनय् च्वनाच्वंगु । रामया अबुयात कोरोना जूगुलिं अट्याच बाथरुमसहितया क्वथाय् याकःचा तयातःगु खःसा, रबीया अबुयात छुं हे मधासे थःपिं सचेत व स्वास्थ्य मापदण्डय् च्वनाः खँल्हाबल्हा यानाः याकःचा मत्वतुसे च्वनाच्वंगु, चःबि नं छगू हे चले यानाच्वंगु तर सरसफाई गाक्क यानाच्वंगु । रामया परिवार सकसियां अबुनाप खँल्हाबल्हा मदु, नयेगु धाःसा धाःधाःगु नकाच्वंगु दु ।

अय्नं वयागु स्वास्थ्य कमजोर जुजुं वना च्वन । तर थुखे, रबीया अबु धाः सा उसाँय् मदुम्ह थें हे मच्वं । डाक्टर नं क्यने म्वाः, स्थानीय स्वास्थ्यकर्मीपिंसं धाःथे यानाः छेँय् हे दुगु लाबा, पालु, हलु, इमू नापं थौंकन्हय् चले जूगु गुडुचि दुगु आयुर्वेद वासः, गुकिं इम्युनिटि पावर अप्वयेकीगु ज्या याइ हँ धाःगु नया च्वंगु दु। उखे रामया अबुयात न्ह्यागु नकूसां म्हय् थिउगु हे मखु, अन्ततः अस्पताल यंकेमाःगु बाध्य जुल, अस्पताल यंकल, आइसियू अले भेन्टिलेटरय् तकं तल तर बचे याये मफुत । थुखे रबीया अबुया उसाँय् बांलाना वल, वासः नके म्वाःल, जाँचे याकूगु इलय् नेगेटिभ वल, छेँ च्वंपिनि नं जाँचे याकल, सकसियां हे नेगेटिभ वल । सकलें लय्ता तर उखे रामया परिवारय् धाःसा दुःखं कल ।

छन्हु रबी रामया छेँ वन, निम्हं खँल्हाबँल्हा जुल । थःथः अबुपिंत सुसाःकुसाःया बारे खँ जुल । ‘बाःयात कोरोना धाःगुलिं जिमित नं सरे जुइ धका याकःचा छकु क्वथाय् तयाः माःगु दक्वं यानागु खः तर नं…’ रामं मिखाय् ख्वबि लःलः धायेकल ।

रबीं कन- ‘जिमि ला बायात कोरोना धकाः सिइके हे मबिया, जिपिं नापं तुं च्वना, तर स्वास्थ्य मापदण्ड कथं जिमिसं माक्स, पंजा, स्यानटाइजर, साब्वं नं ल्हाः जक मखु थल बसजाःनापं बांलाक सिलेगु याना । आयुर्वेदिकनापं छेँ हे दइगु लाभापालु, हलु इमु लगायत क्वाःल त्वंकेगु त्वनेगु यानागुलिं जिमि बाः ला ल्वगिम्ह थें हे मच्वं, जिमित नं सरे मजू । बायात आ ठिकठाक हे दु नापं सकल परिवारपिंत नं ठिक हे दु ।’

राम त्वलंहं च्वना रबीया खँ न्यना च्वनेगु बाहेक मेगु छुं याये मफुत । धात्थें जिं नं स्वास्थ्य मापदण्ड पूवंकाः बाःयात न्ह्यइपुगु लकसय् सुसाःकुसाः यानागु जूसा थथे मजुइगु खइ धकाः मनमनं रामया बिचाः वल ।

सुभाय् ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS