देगलय् गजू छुइज्या सम्पन्न

येँ (नेपालभाषा टाइम्स) – थनया पकनाज्वः, सिद्धिगणेश मा.वि.या ख्यलय् अवस्थित थँहिति मानन्धरतय् दिगुद्यः ख्यलय् दछि न्ह्यः दयेकेज्या न्ह्याःगु दिगुद्यःया देगः निर्माण सम्पन्न जुयाः म्हिगः छगू ज्याझ्वःया दथुइ येँ महानगरपालिका १७ वडा अध्यक्ष नविन मानन्धर व थँहिति मानन्धर सी गुथिया थाकुलि लक्ष्मीदास मानन्धरपिंसं मंकाः कथं गजू उलेज्या यानादिल । मुक्कं ३० लाख लागतं देगः व सतः दयेकेगु ज्या जूगु खःसा उकिं ५गू लख येँ महानगरपालिका १७ वडाया ग्वाहालिं थुगु निर्माण ज्या न्ह्याःगु खः ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS