भारतय् संक्रमितत म्हो जुयावल

एजेन्सी – भारतय् कोरोना भाइरसपाखें न्हिन्हिं संक्रमित जुइपिं मनूतय् ल्याः बुलुहुं म्हो जुयावःगु दु । न्हिं थ्यंमथ्यं छगू लाख तक संक्रमित खने दइगु जुयधुंकूगु भारतय् आः न्हि थ्यंमथ्यं ५० हजारया ल्याखय् संक्रमित खनेदइगु जुयाच्वंगु दु ।

केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयं बुधवाः बिउगु जानकारी कथं भारतय् मंगलवाः २४ घन्टाया दुने ५४ हजार ४४ म्हेसिके संक्रमण खने दुगु खःसा थ्व अवधिइ ७१७ म्ह कोरोनाया कारणं सीगु खः । भारतय् बुधवाः तक संक्रमित जूपिनि ल्याः ७६ लाख ५१ हजार १०८ म्ह थ्यनेधुंकूगु दु । थुपिं मध्ये ७ लाख ४० हजार ९० म्हेसिके अझं संक्रमण दनि ।

भारतय् सक्रिय संक्रमिततय् ल्याः नं छुं वाः न्ह्यवनिसें म्हो जुयावःगु दु । ताःई तक सक्रिय संक्रमिततय् ल्याः झिगू लाखया हाराहारी दयाच्वनीगु भारतय् आः न्हय्गू लाखया हाराहारीइ कुहां वःगु दु । संक्रमित जुइधुंकाः कोरोना मुक्त जूपिनि ल्याः ६७ लाख ९५ हजार १०५ म्ह थ्यंगु खँ मन्त्रालयं धाःगु दु । अथेहे भारतय् कोरोनाया कारणं सीपिनि ल्याः १ लाख १५ हजार ९१४ म्ह थ्यंगु दु ।

भारतय् दकलय् अप्वः महाराष्ट्रय् कोरोनाया प्रभाव लाःगु खः । महाराष्ट्रय् आः नं १ लाख ७४ हजार ७५५ म्ह संक्रमित अवस्थाय् हे दनि ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS