‘सेनाया नक्सा पास मदु’

येँ – येँया महा‍काःद्यः न्ह्यःने दनाच्वंगु त्रिचन्द्र मिलेटरी अस्पतालं आः तक नं नक्सा पासया लागिं मनपाय् निवेदन तकं मबिउनिगु जानकारी मनपाया भवन निर्माण इजाजत विभागया प्रमुख रमेश कुमार पौडेलं बियादीगु दु ।

मिलेटरी अस्पतालयात सेना‍ व्यापारिक भवन दयेकूगुलि‌ तःध‍गु  विवाद ब्वलनाच्व‍गु दु । सेना थ्व भवनय् पसः बाल‌ बीगु नि‌ति‌ ठेक्का न‌ बीधु‌कूगु दु ।

अस्पताल भवनयात नक्सा तक‌ पास मयासे सेना‍ व्यापारिक भवन दयेकूगुलि‌ थुकीया तथ्य जानकारी माल धकाः सुचना हक छ्यलाः सेनाया महानिर्देशनालय व महानगरपालिकाय् जानकारी फ्वना स्‍थानीय मनिष श्रेष्ठ‌ निवेदन  बिउगु खः । थ्व हे निवेदनया लिसलय् मनपा‌ भवन नक्सा पासया नि‌ति‌ सेना‌ निवेदन तक‌ मबिउनिगु जानकारी  बिउगु खः ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS