क्वथाय् कुनाः बलात्कार याःम्हेसित ज्वन

यल (नेपालभाषा टाइम्स) – छम्ह ३६ दँ दुम्ह मिसायात बलात्कार याःगु द्वपनय् महालक्ष्मी नपा-६ लय् बालं च्वनीम्ह लिलबहादुर मगरयात सोमवाः प्रहरीं ज्वंगु खः । मगरं उम्ह मिसायात वंगु साउन २१ गते निसें ३२ गते तक ह्ययेकाः थःगु हे क्वथाय् तःक्वः तःक्वः बलात्कार याःगु खँ महानगरीय प्रहरीं धाःगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS