काेराेनां छम्हेसिया ज्यान वनेवं टेकु लागा सिल

येँ – येँया टेकुइ कोरोना भाइरस संक्रमणं छम्हेसिया ज्यान वंगु दु । कोरोना संक्रमणया कारणं ज्यान वनेवं टेकु लागायात सिल याःगु दु । म्हिगः चान्हय् चय्दँ पुलेधुंकूम्ह छम्ह जिथिम्ह मिसा वासः यायेगु झ्वलय् अस्पतालय् मदुगु खः । मदुम्हेसिया छेँजःपिंत नं आइसोलेसनय् छ्वयेगु तयारी जुयाच्वंगु खँ धागु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS