कोरोनां कयाः म्हिगः प्यम्ह सित

येँ (नेपालभाषा टाइम्स) – कोरोना भाइरसं कयाः म्हिगः नेपालय् थप प्यम्ह सीगु दु। सीपिं मध्ये निम्ह कोरोनाया वासः यायेगु झ्वलय् सीगु खःसा निम्ह सीधुंकाः कोरोना भाइरस पोजिटिभ लूगु खः । नेपालय् कोरोना संक्रमण जुयाः मदुपिनि ल्याः ८० म्ह थ्यंगु दुसा म्हिगः जक ३३८ म्ह कोरोना संक्रमण जूपिं लूगु दु। उकी स्वनिगलय् जक ४२ म्ह कोरोना संक्रमित जूगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS