शान्तिया कामना यासें देय् आचाःगू

येँ – येँ देय्या परम्परागत झिंच्यागू बहाःया वज्राचार्य गुरुजुपिनिगु देय् आचाःगू क्वचाल । वंगु शनिवाः स्वयम्भूइ व आइतवाः येँया हनुमानध्वाखा लाय्कू दुने नासः चुकय् निन्हुयंकं जूगु खः । निन्हयंकंया ज्याझ्वलय् येँय् देय्या झिंच्यागुलिं बहाःया आचाः लुइ धुंकूपिं गुरुजुपिनिगु उपस्थिति दुगु खः । देय् व जनताया शान्तिया कामना यासें शनिवाः न्हापांगुन्हिकुन्हु स्वयम्भू महाचैत्यय् देय् थाय्पापाखें कलस पुजा व राजगुरुजुसहितं पिउथां गुरुजु, पचिहागुरुजु, महागुरुजुपिंसं खुसःदँ न्ह्यःनिसें च्वयाच्वःगु ‘पंचरक्षा’ सपूm नं पाठ यायेगु ज्या जूगु खः । शान्तिपूरय् चर्चा म्येँ हालाः पुजा याये धुंकाः पाःलाःपाखें दान प्रदान याःगु खःसा भुइख्यलय् नं चचा म्येँ हालाः राजगुरुजुं ‘गणचक्र पूजा’ यानाः पाःब्व लःल्हायेगु ज्या जूगु खः ।

अथे हे आइतवाः निन्हुया न्हिकुन्हु हनुमानध्वाखा नासःचुकय् वज्रसत्व पुजा यानाः पाःलाःपिंपाखें दान प्रदान लिपा बहनी लोकोत्तर पुजा याःगु खः ।
न्हापा न्हापा देय् आचाःगू स्वयम्भूइ छन्हु जक न्यायेकेगु याना वयाच्वंगुलिइ लाय्कुलिइ वज्रसत्वगुरु बिज्याकाः पुजा यायेत जुजु प्रताप मल्लया उजंकथं छन्हु हनुमानध्वाखा लाय्कुलिइ नं न्यायेकेगु याना वयाच्वंगु खः । अनं लिपा शाहकाल वये धुंकाः थ्व ज्या दिनाच्वंगु खःसा लिपा देशय् गणतन्त्र वये धुंकाः हाकनं लाय्कुलिइ देय् आचाःगू न्यायेकेगुयात निरन्तरता बियाहयाच्वंगु खः ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS