ग्रीन टी त्वनाया फाइदा बेफाइदा व दयेकेगु विधि

थुखें छुं दँ दत, झीथाय् नेपालय् नं ग्रीन टी छताजि स्वास्थ्यवद्र्धक ड्रिंकया रुप् लोकंह्वाना वयाच्वंगु । गुलिखे अध्ययनं थ्व खँ सीदयेधुंकूगु दु कि ग्रीन टी खालि त्वनेगु पदार्थ जक मखु, यदि पाय्छि जुइक छ्यलेसल धाःसा थ्व गुगुं हेल्थ टनिक स्वयां कम मजू ।
ग्रीन टी छु खः 
ग्रीन टी (वाउँगु च्या) क्यामेलिया साइनेन्सिस नांगु माया हलं दयेकीगु खः । थुकिया सवाः खाइसे च्वनी । सलंसः दँ न्ह्यवंनिसें छ्यला वयाच्वंगु ग्रीन टीयात आयुर्वेदय् छगू बांलाःगु वासःया रुपय् कयातःगु दु, गुकियात ‘काढा’ या नामं म्हसीकातःगु दु । खायु सवाः वइगु ग्रीन टीलय् दुगु क्याफिन व टिनिनं दायेकेबलय् उचित रंग, सवाः व बास्ना बी । थुकी दुगु भिटामिन, मिनरल्स, थियोनिन थेंज्याःगु एन्टिअक्सिडेन्ट गुणं झीगु म्हं विषालु तत्वयात पितछ्वयाः म्हयात ल्वचं मुक्त व स्वस्थ जुइत ग्वाहालि याइ ।
ग्रीन टी क्वाःलखय् दायेकाः तयार याइ । यदि सुयांनं ग्रीन टी खाइसे च्वनीगु कारणं हे जक त्वने मयःगु खःसा उकी कस्ति तयाः त्वंसां जिउ । कस्तिं यानाः च्या साइगु जक मखु, थुकिं झीगु म्हयात स्वस्थ यानातयेगु यक्व हे गुण नं चूलाइ । ख्वाउँ चायाः सेखं चाइगु, छ्यं स्याइगु थेंज्याःगु समस्या मजुइकेत भिटामिन सी दुगु थीथी चीजं फाइदा याइ । ग्रीन टिया नियमित सेवनं फ्लु, सेखं मुसु वा संक्रमणपाखें बचे जुइफइ । आःझासँ, ग्रीन टीयाके दुगु वासःया गुण व उकियात छ्यलेगु विधि बारे सीकु–
ग्रीन टी त्वनाया फाइदा
–  ग्रीन टीलय् दुगु एन्टिअक्सिडेन्टं म्हया तौल क्वकायेत ग्वाहालि याइ । बहनी जा नयेधुंकाः निघौ लिपा छगू कप क्वाःक्वाःगु ग्रीन टी त्वनाबिल धाःसा पाचनक्रियायात थासय् लाकी, अले फाय्ट (दाः) या अक्सिकरणयात उत्तेजित याइ । मतलब अप्वःगु दाः मदयेकाबी । क्यालोरी बर्नया गति तच्वयेकी ।
–  थुकिं झीगु आतापुति व स्येँ थेंज्याःगु म्हया थीथी अंगं दाः पिकायेत ग्वाहालि याइ । थुकिं झीगु म्हया बडि मास इन्डेक्स कम जुयावइ, अले म्हया तौल कुहां वइ ।
–  ग्रीन टी त्वनेगु यातकि छ्यंगू फ्रि रेडिकल्सया प्रभावं बचे जुयाच्वनी । थुकिं यानाः ख्वालय् स्यःकै व मेमेगु कै वइमखु । ग्रीन टीया ब्याग छ्यले धुंकाः वांछ्वयेमजिउ, उकियात फ्रीजय् भचा तयाः ख्वाउँका छ्यंगुलिइ बुलेजिउ ।
– ग्रीन टी त्वनेगु यातकि म्हय् हिया सञ्चारय् सुधार हयाः छितः त्यानुगु, अल्सि चाःगु, तनाव चिन्ता आदि समस्यां मुक्त यानाबी । ग्रीन टीं छितः म्हय् फुर्ति थकयाबी, गुकिं यानाः छि फ्रेस जुइ ।
– ग्रीन टीलय् दुगु भिटामिन ‘सी’ थेंज्याःगु एन्टिअक्सिडेन्टं झीगु म्हया इम्यून सिस्टमयात बल्लाकी । थुकिं झीगु म्हय् ब्याक्टेरिया व भाइरस न्यंकाबीगु फ्री रेडिकल्सया विकासयात पनाबी, अले विषालु पदार्थयात पितछ्वयेत ग्वाहालि याइ ।
– ग्रीन टीं अप्वः नःगुलिं जुइगु एसिडिटी, अपच व प्वाः सम्बन्धी मेमेगु समस्याय् आराम बी, अले पाचनक्रिया थासय् लाकाबी । थुकिया नियमित सेवनं प्वाः सफा जुयाच्वनी ।
– ग्रीन टीलय् दुगु एल–थियेनाइन नांगु कम्पाउण्डं न्ह्यपुयात अप्वः सजग, तर शान्त यानातइ अर्थात न्ह्यपुं बांलाक ज्या यानाच्वनी ।
– ग्रीन टीलय् एन्टि ब्याक्टेरियल गुण दइ । थुकिं यानाः इन्फेक्सनया खतरा कम जुइ ।
– ग्रीन टीं बेसल मेटाबोलिक रेट थकयाबी । थुकिं म्ह्या तौल कुहां वयेत ग्वाहालि जुइ ।
– ग्रीन टी च्याया क्यातुगु हलं दयेकीगु खः । थुकियात प्रोसेस याइमखु । थ्व हःयात गंकाः दयेकीगु खः । अले ला तप्यंक हे हः क्वतानाहयाः नं च्या दयेकेफु । थुकी एन्टि अक्सिडेन्ट दकलय् अप्वः दइ । ग्रीन टीं तसकं हे फाइदा याइ । खास यानाः दुरु व चिनि मतसे हे त्वन धाःसा । थुकी क्यालोरी नं दइमखु । अथे ला ग्रीन टीं हे हर्बल टी व अर्गानिक टी दयेकीगु खः । थुगु रुपय् ग्रीन टी स्वास्थ्यया निंतिं अझ अप्वः फाइदाजनक जुयाबी ।
– थौंकन्हय् तःगू हे कम्पनिं जडिबुटि दुगु च्या बजारय् हयाच्वंगु दु, गुकियात हर्बल टी, ग्रीन टी, अर्गानिक टी, वाइट टी अथवा आयुर्वेदिक च्या नं धायेगु याः । थज्याःगु च्या यदि पाय्छि अनुपातय् जडिबुटि तयातःगु खत धाःसा उकिं झीत यक्व हे फाइदा याइ ।
– चीनय् परम्परागत उपचारय् ग्रीन टीयात वासःया रुपय् छ्यला वयाच्वंगु दु । स्वास्थ्य विशेषज्ञतय्गु धापू कथं ग्रीन टी न्हूगु सुपरफूड खः । अथे ला प्राविधिक रुपं ग्रीन टी फुड मखु, तर स्वास्थ्य विशेषज्ञ व नेचरोप्याथीया धारण दु कि ग्रीन टी झीत तसकं हे निं । थुकी क्यालोरीया मात्रा तसकं कम जक दइ । अले थुकी एन्टि अक्सिडेन्ट कुगाक दइ ।
– हालासालय् जूगु अध्ययनं ग्रीन टीं टाइप–२ डायबिटिजया खतरायात नं कम याः धयागु सीदत ।
– ग्रीन टीलय् पोलिफेनोल नं दु, गुकिं एजिंगयात पनी, अले आयु ताहाकः यानाबी ।
– ग्रीन टी फ्लोराइडया छगू तःधंगु प्राकृतिक स्रोत खः । अथे जुयाः थुकिं थःगु एन्टि ब्याक्टेरियलर इफेक्टसया लिसें प्राकृतिक रुपं हे छिगु वायात बल्लाकेत ग्वाहालि याइ । किलं नके बीमखु, सासः नवयेके बीमखु ।
ग्रीन टी दयेकेगु विधि
– ग्रीन टी पाय्छि कथं दयेकेसल धाःसा थुकिं यक्व हे फाइदा याइ । ग्रीन टी दायेके धुंकाः उकी दुरु, चिनि तयादी हे मते । बरु थुकी कागतिया रस निफुति प्यफुति व कस्ति भचा तयाः सेवन यात धाःसा थ्व अझ अप्वः गुणकारी जुइ । ग्रीन टीलय् दालचिनि चुं भचा तयाबिल धाःसा नं थुकिया गुण थहां वइ ।
– थुकिया पूरा फाइदा कायेत, खायु सवाः तंकेत लः दाये स्वयां भतिचा न्ह्यः ग्रीन टी तयादिसँ, अले १–२ मिनेटं अप्वः लखय् ग्रीन टी तयादी मते ।
ग्रीन टी गबलय् व गथे यानाः त्वनेगु ?
– ग्रीन टी फाइदा दुगु चीज खः धयागु खँय् शंका मदु, तर गुलिं गुलिं मनूतय्सं छुं बिचाः हे मयासे अप्वः त्वनेगु यानाच्वंगु दु । छन्हुया दुने ग्वःगू कप ग्रीन टी त्वनेगु ? गबलय् त्वनेगु ? गबलय् मत्वनेगु ? गज्याःपिं मनूतय्सं थ्व मत्वनेगु ? थुपिं छुं छुं खँ दु, गुकिया जानकारी कयातयेगु एकदम आवश्यक जू ।
– खालि प्वाथय् मत्वंसा हे बांलाः । छाय्कि थुकी नं च्या व कफिइ थें छुं छुं अंश क्याफिन व टेनिन दइ, गुकिं प्वाःयात स्यंकी । अथवा अल्सर जुइगु कारण नं जुयाबी ।
– ग्रीन टी त्वनेगु पाय्छि ई जा नये स्वयां घौछि निसें निघौ न्ह्यः खः । जा नये धुनेवं नं मजिउ । छाय्कि नसा पचे यायेगु प्राकृतिक प्रक्रियाय् थ्व पंगः थनाबी । उकिं हानं त्वनेमाल धाःसा जा नयाः घौछि निघौ लिपा हे जक त्वनेगु यायेमाः ।
– न्हिं स्वंगू कपं अप्वः ग्रीन टी त्वनादी मते । द्यने न्ह्यः नं ग्रीन टी वा मेगु च्या नं त्वनादी मते । थुकिं न्ह्यः स्यंकाबी । क्याफिनं स्याक्क न्ह्यः वयेके बीमखु ।
– ग्रीन टी गथे यानाः त्वनेगु व गबलय् त्वनेगु धयागु खँय् छुं निश्चित ई मदु । छिं थुलि हे जक लुमंका तयादिसँ कि थ्व खालि प्वाथय् त्वनेमजिउ, नये न्ह्यः व नये धुनेवं नं त्वने मजिउ, अले द्यने न्ह्यः नं त्वने मजिउ ।
– गुपिं मनूतय्गु म्हय् हि मगानाच्वंगु दु उमिसं, प्वाथय् दुपिं मिसातय्सं व गरम चीजं एलर्जी जुइपिंसं ग्रीन टी मत्वंसा हे बांलाः ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS