छापावाल व तेजाबी लुँइ पाइगु भाः नं अप्वल

येँ – नेपाःया लुँ वहः बजारय् न्हापा छापावाल लुँ व तेजाबी लुँया भाः ३०० तका पानाच्वंगु खःसा म्हीग बजाः चायेवं छापावाल व तेजाबी लुँया भाः ४३५ तकां पाःगु दु। म्हिगः नं छापावाल व तेजाबी लुँया भावय् छतोला ४३५ तका हे पाःगु दु ।

थुकथं भाः पाःगु मू कारण धाःसा लुँया भाः थहां वंगुलिं खः । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघया पुलांम्ह अध्यक्ष लिसें बजाः विश्लेषक तेजरत्न शाक्यया कथं ध्यबाया रेन्ज पाःगुलिं छापावाल व तेजाबी लुँया भाः नं पाःवंगु खः । म्हिगः नेपालय् लुँया भाः छापावाल छतोलाया ८९ हजार ७०० तका थ्यनसा तेजाबी लुँया भाः ८९ हजार २६५ तका थ्यंगु दु ।

लिसें वय्कलं नेपाःया लुँया भाः थहां वंगु छगू कारण लुँइ सरकारं भन्सार अप्वयेकेगुलिं नं जूगु खँ धयादीगु दु। अथेहे अन्तर्राष्ट्रिय बजारय् लुँया भाः थहां वंगुलिं यानाः नेपालय् लुँया भाः थहां वंगु खः । वय्कलं बियादीगु जानकारी कथं नेपालय् लकडाउन शुरु जुइ न्ह्यः तक अन्तर्राष्ट्रिय लुँया बजारय् प्रतिऔंश १५०० डलर कायम जुयाच्वंगु खःसा म्हीग नेपाःया बजाः चाःगु इलय् धाःसा १७३० डलर प्रतिऔंश थ्यनेधुंकूगु खः । थुकिं यानाः नं नेपालय् लुँया भाः थहां वंगु खः । थौंकन्हय् अन्तर्राष्ट्रिय लुँया बजारय् १७३० निसें १७५० डलर तका दथुइ कारोबार जुयाच्वंगु खँ नं कनादिल ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS