रमेशकाजी स्थापित

मायाबी खः छ सुनां मखंक खुरुक्क दुहां वल
सिखः जुयाः छं अहो अले थः हे जिमिके ल्ह्यल
मनूया दुने दुने दुहां वनाः स्यंके फक्व स्यंकल
बमलाःपिं व क्यातुपिंत ल्यत्तुल्ययाः छं नल ।

छल यात छं, बल यात छं, हाहाकार न्यंक छं
हलिंन्यंक हे त्रास ब्वलंकाः जिमित ख्यानाः नयाच्वन छं
तर मनू खः मनू जिपिं हारे चाइमखु थुइकि छं
छथुनिथु बूसां न्यलेमखु छतिं, थुलि खँ सीकाति छं

न्ह्याक्व हे सूक्ष्मरुपं वा छ, छंत म्हसीकां त्वःते
न्ह्याक्व हे गुप्तरुपं वा छ, छंत ला लुइकां त्वःते
छ लिसे ल्वायेगु ल्वाभः जिमिसं, दयेकां तुं हे त्वःते
गुलि हे ल्यनी छ अय् कोरोना, छंत सिधयेकां त्वःते ।

ने.सं. ११४० बछलागा १४, बसुबाः

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS