बुंगद्यःया जात्रा छु जुइ ?

यल– हलिमय् नांजाःगु नेपाःया हे दकलय् ताःहाकःगु जात्रा बुंगःद्यःया जात्रा थुगुसी छु जुइ धयागु अन्योल जुयाच्वंगु दु । कोरोना भाइरस संक्रमण पनेत सरकारं तयातःगु लकडाउनया कारणं थीथी थासय् जुइमाःगु जात्रा दक्व धयाथें दिउगु अवस्थाय् आः बुंगद्यःया जात्रा नं पूवंक हे दिकेगु खःकि सामान्य कथं जक हनेगु खः धयागु अन्योल जुयाच्वंगु दु ।

बुंगद्यः जात्राया नियम कथं मांया ख्वाः स्वयेगुयां कन्हय् कुन्हु वइगु वैशाख १२ गते द्यःयात रथय् बिज्याकेमाःगु खः । तर लकडाउनया कारणं आःतक रथ दयेकेगु ज्या जूगु मदुनि । सरकारं १५ गते तक लकडाउन यायेगु घोषणा यानातयेधुंकूगु व थ्व लिपा नं लकडाउन थप जुइफुगु अवस्थाय् तुरुन्त रथ दयेकेगु सम्भावना नं मदुनि । अथे जूगुलिं आः द्यःयात देगलं पितबिज्याकेगु कि पितबिमज्याकेगु धयागु खँ नं क्वःछिइ फयाच्वंगु मदुनि ।

पांजु अमर राज शाक्य तःबहालय् ।

थौंकन्हय् बुंगद्यःया पाःलाः जुयाच्वनादीम्ह पांजु अमर राज शाक्यया कथं द्यः पितबिमज्याकल धाःसा द्यःपाः च्वनेगु ज्याय् हे गोलमाल जुइगु अवस्था दु । बुंगःद्यःया पाःलाः जुइपिं ३१ म्ह पांजुपिं मध्ये देगलय् पाः च्वनीम्ह व रथय् पाः च्वनीम्ह अलग अलग हे जुइ । आः देगलं द्यः पितबिमज्याकल धाःसा द्यःपाःलाः सु च्वनेगु धयागु हे गोलमाल जूवनेफु । अथेहे द्यः बुंगय् गुबलय् लित यंकेगु धयागु खँ नं गोलमाल जूवनी । बुंगःय् जुइगु मेमेगु जात्राया निंतिं नं बुंगद्यःयात बुंगय् थ्यंकेमाः । रथजात्राया निंतिं द्यः पिहां बिमज्याकल धाःसा द्यः गुबलय् बुंगय् यंकेगु नं धायेफइ मखु ।

बुंगद्यः थौंकन्हय् यलया तःबहालय् बिज्याकातःगु दु । द्यःयात रीतितिथि कथं हे देगलं पितबिज्याकाः रथय् तयेगु थाय् पूच्वया फल्चाय् जकसां तयेमाःगु व लिपा लकडाउन चायेधुंकाः रथ हे दयेकेमफुसां खतय् जक तयाः सां देय् चाःहिकेमाःगु बिचाः पांजु शाक्यया दु । तर छु यायेगु धयागु बारे आःतक सहलह तकं मजूनिगु खँ वय्कलं धयादीगु दु ।

बुंगद्यःया रथ दयेकेत पूच्वय् हयातःगु सिँ ।

रथ दयेकेगु न्हि कुन्हु गुथि संस्थान, ज्यापु समाज, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पांजुपिं व सरोकारवाला पक्ष च्वनाः बैठक यानाः लकडाउन सिधयेकाः क्षमा पुजा यानाः रथ दयेकेगु क्वःछिनाःगु वक्तव्य नं जारी याःगु खः । उबलय् वैशाख ३ गते तक जक लकडाउन धयातःगुलिं रथ दयेकेत छुं भचा सिँ हयाः रथ दयेकेगु थाय् हाम्वः की तायेगु धकाः प्यंगः थां तयाः विधिपूर्वक पुज्यायेगु ज्या नं जूगु खः । तर लकडाउन थप जुइधुंकाः आः छु यायेगु धयागु बारे धाःसा बैठक तकं मजूनिगु खँ पांजु शाक्यं कनादिल ।

बुंगद्यःया रथ दयेकेत पूच्वय् हाम्वकी तयातःगु ।

वय्कःया कथं जात्राया निंतिं यायेमाःगु मेमेगु पुजा, विधिविधान फुक्कं थौंकन्हय् जुयाच्वंगु दु । द्यः जात्राया इलय् हूलमूल जुइगुलिं जक जात्रा यायेफइगु अवस्था मदयाच्वंगु खः । वंगु ल्हुति पुन्हि कन्हु लकडाउनया अवस्थाय् हे लगंख्यलय् बुंंगःद्यःया न्हवं जूगु दु । आः देगलय् हे तयाः बुंगद्यःया लँपु छायेगु ज्या जुयाच्वंगु दु । लँपु छायेगु ज्या मंगलवाः तक न्ह्याइ । द्यः जात्राया निंतिं क्वदुवालय् वनाः द्यः काःवनेगु ज्या नं जुइगु खँ वय्कलं धयादिल । क्वदुवालय् वनाः द्यः काःवनेगु ज्या मांया ख्वाः स्वयेगु औंसी कुन्हु जुइसा कन्हय् पारु कुन्हु थ्यंकः हइ ।

चाकुबाःद्यःया रथया घःमाः हिलेत हयातःगु सिँग्वं ।

बुंगद्यःया लिसें जात्रा याइम्ह चाकुबाःद्यः (मीननाथ)या रथ दयेकेत नं सिँ हयातःगु दु । थुगुसी मीननाथ चाकुबाःद्यःया रथय् घःमाः हिलेगु निंतिं तःग्वः सिँ हयातयेधुंकूगु दु । बुंगःद्यःया रथ हे मदयेकूनिगुलिं थन नं रथ दयेकेगु ज्या धाःसा मजूनि । तर थन नं रथ दयेके न्ह्यः यायेमाःगु विधि कथं हाम्वःकि तयेगु ज्या धाःसा जुइधुंकूगु दु । चाकुबाःद्यःया नं लँपु छायेगु ज्या धाःसा जुयाच्वंगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS