इटलिइ छन्हुं हे ९०० म्हं मल्याकया ज्यान वन

एजेन्सी – इटलिइ शुक्रवाः छन्हुं हे ९१९ म्ह काेराेना भाइरसया संक्रमणं सीगु दु । विश्वया गुगुं नं थासय् काेराेना संकमणं छन्हुं हे थुलिमछि ल्याखय् मनू सीगु थ्व हे दकलय् अप्वःगु खः ।

इटली काेराेना संक्रमणं दकलय् अप्वः मनू सीगु देय् नं खः । थन संक्रमण लिपा अातक ९ हजार १३४ म्हेसिया ज्यान वनेधुंकूगु दु । अथेहे थन काेराेनां संक्रमिततय् ल्याः ८६ हजारं अप्वः दु ।

शुक्रवाः सीपिं अप्वः धयाथें उत्तरी इटलीयापिं जूगुु खँ धाःगु दु । उत्तरी इटलीया लाेम्बार्डी शहरय् दकलय् न्हापां काेराेना खनेदुगु खः ।

शुक्रवाः सीपिं अप्वः खनेदुगु खःसां न्हूपिं संक्रमित धाःसा म्हाे जूगु खँ धाःगु दु । तर थ्व संक्रमण दक्षिण पाखे न्यनावनाच्वंगुलिं धाःसा चिन्ता प्वंकूगु दु ।

(ने. सं. ११४० चौलाथ्व ४ / वि. सं २०७६ चैत १५, शनिवाः)

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS