पीन्यादँ लिपा असनय् महापरित्रण पाठ याइगु

येँ (नेपालभाषा टाइम्स)÷ विश्व शान्तिया कामना यासें असनय् महापरित्राण जुइगु जूगु दु । भिन्तुना गुथिया ग्वसालय् जुइगु ज्याझ्वलय् अखिल नेपाल भिक्षु महासंघ माःगु ग्वाहालि याइगु जूगु दु । पीन्यादँ लिपा जुइत्यंगु महापरित्राण ज्याझ्वलय् सछि व च्याम्ह भन्तेपिंसं ब्वति काइगु खँ धाःगु दु । वइगु शनिवाः जुइगु ज्याझ्वः जुइगु खँ संयोजक विद्यासागर सागर तुलाधरं कनादीगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS