टिस्टुङया बज्रबाराही प्याखं शनिवाः हनुमानध्वाखाय्

येँ – टिस्टुङया नांजाःगु बज्रबाराहीया गण प्याखं वइगु शनिवाः येँय् क्यनीगु जूगु दु । बज्रबाराही द्यःप्याखंया झिंनिदँया जात्राया झ्वलय् हनुमानध्वाखाया कालभैरव द्यः लिउने क्यनेत्यंगु खः ।

थ्व द्यःप्याखं न्हापां निसें हे येँ हयाः क्यनेमाःगु चलन दुगु खःसां राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शम्शेरं येँय् प्याखं क्यनेहयेगु दिकाबिउगु खँ संस्कृतिविद् एकाराम सिं कनादीगु दु ।

उबलय् निसें येँ प्याखं क्यनेगु दिनाच्वंगु बज्रबाराही प्याखं वंगु झिनिदँ न्ह्यव जक येँय् क्यने हःगु खः । उबलय् नेवाः भोलियन्टिर्सया ग्वाहालिइ क्यंगु खः । थुगुसी जीवन्त संस्कृति समाजया ग्वाहालिइ शनिवाः १२ बजे थ्व द्यः प्याखं क्यनेत्यंगु खः ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS