स्वक्वःगु नेपालभाषा साहित्य नखः जिगु मिखाय्

स्वक्वःगु नेपालभाषा साहित्य नखः नकतिनि हे तःजिक क्वचाल । नेपालभाषा साहित्य ख्यःया विकास यायेगु मू आज्जु तया सन्ध्या टाइम्स पिथना प्रा.लि.या ‘नेपालभाषा टाइम्स’ न्हिपौया ग्वसालय् येँया प्रज्ञा भवनया चकं दबुलिइ निन्हुयंकं जूगु थ्व साहित्य नखतय् जिं नं निन्हुयंकं ब्वति काये खन ।

दकलय् न्हापां ला नेपालभाषा साहित्य नखःया ग्वसाः खलः व जःदुजःपिं सकसितं सुभाय् देछाना च्वना । थ्व स्वयां न्ह्यः निदँ तक छन्हु छन्हु जक जूगु साहित्य नखः थुगसी निन्हु जुल । ज्याझ्वःया धलःकथं निन्हुयंकं जूगु ज्याझ्वः सफल हे जूगु दु । धयातःगु ई स्वयां भचा लिपा हे ज्याझ्वः न्ह्याःगु खःसां ज्याझ्वःया उलेज्या, छगू हे दबुलिइ न्हय्गू सफूया विमोचन, पाहांपिनिगु भिंतुना न्वचु व सफूया समीक्षा तसकं सान्दर्भिक जू ।

अनं लिपा सफुलिइ स्रष्टापिनिगु हस्ताक्षर व रञ्जना लिपिया पुनरुत्थानया बारे पुचः सहलह जूबलय् दर्शकतय्त थ्व ज्याझ्वलं साला तये मफुत । ख ला अबलय् दर्शकतय् प्वाथय् पित्यानाः नसाया स्टलपाखे ब्वां वंगु नं खने दत । अनं लिपा च्वसु ब्वनेगु ज्याझ्वः न्ह्यात । दर्शकतय्त छक्वः चिना तये मफुतकि हाकनं हाकनं चिइत तसकं थाकुइ यः, थन नं अथेहे जुल ।

साहित्य नखतय् वःपिं साहित्य न्यनेत हे उलि उत्साहित जूगु मखन । व जक मखु साहित्य वाचन यानादीपिं साहित्यकारपिं तकं थःगु रचना ब्वने सिधयेकाः अन मच्वं धइगु अबलय् सी दत गबलय् मतिनाया चिं लःल्हाना कायेत तकं आपालं साहित्यकारत अन मदये धुंकूगु जुयाच्वन । शायद शुक्रवाःया दिं विदा मदुगुलिं नं दर्शक भचा म्हो जूगु खःला धइथें जुल ।

शनिवाःकुन्हु न्ह्यकुन्हु स्वयांं अप्वः हे दु, दर्शकत । हनेबहम्ह साहित्यकार मथुरा साय्मिनापया न्यनेकनेज्याझ्वः निन्हुया दिंया मू आकर्षण खः । अनं लिपा च्वसु ब्वनेगु ज्याझ्वः न्ह्यकुन्हु थें हे खने दत । छुं साहित्यकार थःगु च्वसु ब्वने सिधयेवं पिंहा वंगु खने दत, नापनापं वय्कलं ब्वना हःपिं पासापिं नं ।

दर्शकदिर्घाय् च्वँ हे च्वसां थवंथवय् भिंतुनेगु, फोटो व ‘शेल्फी’ कायेगुलिइ जक ध्यान । साहित्य न्यनेगुलिइ ध्यान मवं । थःत यःपिं साहित्यकारतय् फोटो दबुलिइ हे थहां वनाः काःवंपिंसं अन मेपिं साहित्यकारं छु साहित्य वाचनयात धइगु शायद मसिउ जुइ । निन्हुया न्हिकुन्हु ‘भाषा साहित्यया विकासय् संकिपाया भूमिका’ बारे पुचः सहलह जूबलय् धाःसा दर्शकदिर्घाय् गाक्कं हे खनेदत ।

ख ला साहित्य नखः धायेवं साहित्य यःपिं हे जक वयेमाः मेपिं वये मजिउ धइगु गुगुं बन्देज पक्का नं तयातःगु मदु । व्यक्तिगत रुपं थःत यःगु ज्याझ्वलय् सहभागि जुइगु नं तःधंगु खँ खः । निन्हुयंकंया साहित्य नखःया मेगु आकर्षण खः सांगीतिक ज्याझ्वः । निन्हुयंकं ज्याझ्वलय् म्येँ हालादीपिं रोजी श्रेष्ठ डंगोल व रानीशोभा महर्जनं लोकह्वाःगु म्येँ न्ह्यब्वयाः थःथःगु प्रतिभा बांलाक हे प्रस्तुत यानादिल ।

न्हापांखुसी गैर नेवाः जुयानं नेवाः भासं क्यारिकेचर यानादीम्ह बैकुण्ठ भण्डारीयात सकसियां ययेकूगु खनेदत । बरु यमन श्रेष्ठं नेवाः ज्याझ्वलय् नेवाः म्येँ महासे खय् म्येँ हाःबलय् ‘माकुक यःमरि नयाबलय् फि चिरचिर न्ह्यःथें जुल’ धाःपिं यक्व दत । अथेहे अन प्रस्तुत याःगु ख्यालः न्हापा हे क्यने धुंकूगु जूसां सकसिनं ययेकूगु खनेदत ।

अय्नं गुम्ह गुम्हं ‘न्हापा स्वये धुगु स्वये मखुत, लि नं बात’ धकाः वंपिं न मदुगु मखु ।जिगु व्यक्तिगत रुपं धायेगु खःसा स्वक्वःगु नेपालभाषा साहित्य नखः अवश्य नं सफल जूगु दु । तर नं जिगु बिचाः वा सल्लाह छु दु धाःसा थ्व ज्याझ्वः निन्हु मयासे छन्हु हे जक याःसां जिउथें ताल । छाय्धासां झीगु साहित्य क्षेत्र गुलि तब्या ? थ्व नं छक्वः बिचा यायेमाःगु अवस्था दु ।

खःला थज्याःगु ज्याझ्वः निन्हु मखु छवाःयंकं याये दःसा अझ बांलाइगु व लुँइ नस्वाः ह्वलेथें जुइगु खः । तर झीगु साहित्य जक मखु नेवाः ख्यः हे सीमित जुया वनाच्वंगु अवस्थाय् छगू हे ज्याझ्वःया लागि निन्हु निन्हु ई फ्यायेगु थाकु थें ताल । न्ह्यागु ज्याझ्वलय् न व हे सीमित मनूत जक जुइगु कारणं नं ब्वति म्हो जूगु ला धइथें थें च्वं ।

शायद थ्वहे कारणं जुइ न्हापा न्हपाया दँय् खने दुगु थेंज्याःगु उत्साह थुगुसी जिं मखना । ज्याझ्वः ला जुल तर उपस्थित जूपिंसं ज्याझ्वःया महत्वयात थुइकेगु कुतः हे मयाः थें ताल । थःगु प्रस्तुति सिधेवं आपालं च्वमिपिं गन वं गन सुनां मसिउ । थुकिया दसू मतिनाया चिं काये माःपिं गुलि दनि धइगु आयोजकं सिउ, तर नां काःबलय् यक्व हे अनं वने धुंकूगु खनेदन ।

जिं छक्वः ग्वसाः खलःया छम्ह दुजःयात च्वसु ब्वनेमाःपिं सकसितं न्हापा हे दबुलिइ ब्वनाः ज्याझ्वः न्ह्याकूसा बांलाइ धकाः धयागु खः । थथे जुल धाःसा ज्याझ्वःया ई नं म्हं चाइगु व कमसे कम अन दुपिं सहित्यकारपिंसं नं छु गज्याःगु साहित्य वाचन यात धइगु न्यनी धइगु जिगु विचाः । मेगु खँ न्हिछियंकं जूगु ज्याझ्वलय् नसात्वँसाया स्टल मगाःगु खनेदु ।

म्होतिं न निगू वा वसिबें अप्वः स्टल दुसा बांलाइगु खः । छगू जक स्टलया कारणं थिके दं स्वयां नं यःसा न मयःसा नयेमते धाःगु थें खनेदत । नये पित्यानाः वःपिं नं ध्यबा पुलाः नयेत झ्वःछुनाः च्वने माःगु अवस्था जुल । मगाःमचाः थें ताःगु छता खँ नेपालभाषा साहित्य नखःया नामं जूगु थ्व नखतय् वाचन जूगु रचनायात कयाः अन्तरक्रिया व समीक्षा जूगु खःसा अझ बांलाइगु थें तायेका ।

प्रज्ञा भवनय् मू ज्याझ्वः जुइ न्ह्यः किपुलिइ नेपालभाषा साहित्य नखःया रिहर्सल याःथें छवाः निवाः लिपा हे जूसां अन ब्वनादीपिं साहित्यकारतय्त छथाय् तयाः अन्तरक्रिया यानादीसा बांलाइ थें ताः । छम्हेसियां छम्हेसित छगू हे जक न्ह्यसः तये दुगु यानाः अन्तरक्रिया याःसां जिउ ।

थुकिं याना न्हुपिं व पुलापिं च्वमिपिनिगु दथुइ स्वापू क्वातुया वनीगु व थःपिनिगु रचना बारे सयेका सीका कायेगु अवसर नं दइ ।अन्त्यय् जिं थ्वहे धाये कि थौंया इलय् अतिकं आवश्यक खः नेपालभाषा साहित्य नखः । अले थ्व नखःया व्यवस्थापन पक्ष धाःसा तसकं हे धिसिलाःगु दु । नखः स्वयेत वःपिंत लसकुस यायेगु, नापं च्वनेगु, तांन्वःबलय् त्वनेगु लःया व्यवस्था हे छाय् मजुइमा तसकं हे बांलाः ।

न्हापा पिदंगु ज्याझ्वःया धलखय् मलाःगु ‘नेपालभाषा टाइम्स चीहाः संकिपाया धेंधेंबल्लाः कासा’या सिरपाः इनेगु ज्याझ्वः थप जूगु नं तसकं हे पाय्छिगु इलय् जूगु थें जिं तायेका । जिगु थ्व हे छगू जक मनसुवा दुकि गबलय् नंंं दिपाः मकासे न्ह्यानाच्वने फयेमा थ्व नेपालभाषा साहित्य नखः ।

रमा, कालिमाति

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS