ख्यालि न्हिली

छन्हु अज्याःगु दिं नं वइतिनि कि, स्कुल, कलेज व विश्वविद्यालयया परीक्षा उत्तर पुस्तिकाय् मखु, मोबाइलय् टाइप यानाः बीगु । छाय्कि च्वयेगु स्वयां मोबाइलय् टाइपिंग स्पीड तीव्र जुइधुंकूगु दु ।
ह्ह्ह्
मां ः राजु याकनं टि.भी. छकः चायेका बिउसा, थौं ३० फिट दुम्ह सर्प क्यनीगु हँ !
राजु ः मां, छिं टि.भी.इ व सर्प स्वये खनीमखु ।
मां ः छाय् ले राजु ?
राजु ः छाय्कि झीगु टि.भी. ला जम्मा २१ इन्चया जक खःनि !
ह्ह्ह्
संसारय् हिसाब व संचारमाध्यम निगुलिं छगू हे सरह खः । छाय्धाःसां थ्व निगुलिं सुत्रपाखें हे जक पत्ता लगे जुइ ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS