ख्यालि न्हिली

ल्वगि ः डाक्टर सा’ब मुटुया थ्व अपरेशन यायेगु यात ‘बाइपास’ छाय् धाइगु खः ?
‘छाय्कि सफल जुल धाःसा पास, मखुसा बाइ, उकिं’– चिकित्सकं धाल ।
ह्ह्ह्
मिजंया अबु ः धाथें छिकपिनि म्ह्याय् छु यानादी ?
मिसाया अबु ः जिमि म्ह्याय् हिरोइन खः, टिकटकय् ! अले छकपिनि काय ले ?
मिजंया अबु ः आर्मी खः पब्जीइ !
ह्ह्ह्
धाइ ‘मतिना कां जुइ !’
यदि अथे खःसा
इहिपां मिखा चायेका बी
ह्ह्ह्
म्वःल्हुइ न्ह्यः लः दुगु बाल्टिनयात बाघौतक घुरे जुयाः स्वयेगु व भुनुभुनु हालाः ब्वः बीगु ई त्यल ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS