अष्टलक्ष्मीया राजनीतिक कष्ट

३ नम्बर प्रदेशया मुख्यमन्त्री जुइ धकाः तसकं चर्चाय् वयादीम्ह मय्जु अष्टलक्ष्मी शाक्य अन्ततः पार्टी दुने हे पराजित जुसेंलि मुख्यमन्त्री जुइ मखन । छुं दिं न्ह्यः इमेज च्यानलय् नेकपा एमालेया उपाध्यक्ष समेत जुयादीम्ह वय्कः मय्जु अष्टलक्ष्मी शाक्यया अन्तर्वार्ता वःगु जुल । थ्व अन्तर्वार्ता ३ नम्बर प्रदेशसभाया चुनावय् त्याकाः न्हय्गू प्रदेशया छम्हयां छम्ह जक मुख्यमन्त्री जुइगु अवसरपाखें बञ्चित जुइधुंकाःया अवस्थाय् केन्द्रित जुयाः वःगु खः । अन्तर्वाताय् वय्कलं छसिकथं सफू ब्वनाः न्यंकाच्वंगु थें हे खुरुरुरु थःगु विगतया बाखं नं कनादीगु तसकं हे च्वछायेबहः जू । ये“ देय्या छम्ह आदिवासी व तःमिगु छे“ बुयाः नं जनताया दुःखयात मदयेका छ्वयेगु व जनताया सेवा यायेगु मनंतुनाः वय्कः गथे राजनीतिइ दुब्वात थ्व नं उगु ईया लकसयात हाथ्या बियाः वय्कया हे धापू कथं मिस्तय्त आखः हे मब्वंकीगु इलय् थःपिंसं छे“य् हे बिद्रोह यानाः गुगु राजनीति यानादिल थुकिं वय्कःया मनय् देय् व जनताया सेवा यायेगु भानाव भय्बिउ धकाः यचुक हे सीकेफु ।

आखः ब्वनाः एसएलसी क्वचायेधुंकाः दथुया ई छम्ह पासा सुलोचना मानन्धरजु नाप चाइनीज भाय् स्यं वन । वयां बि.सं. २०२८ स राजनीतियात नी यानाः कयाःलि वि.सं. २०३६ तक थ्यंबलय् तत्कालिन मालेया सम्पर्कय् वय्कः वनादिल । थथे जूगु छे“जलं सियाः वय्कःयात छे“य् हे नजरबन्द यानाबिल । मांबौपिंसं दकले सकले ज्ञानीम्ह म्ह्याय् ला स्यन धकाः ब्वः बीगु ला ल्याःचाः हे मदुगु ख“ कनादिल ।तर अथे खःसां ‘रेड बुक’ सुचुकाः सुचुकाः ब्वनाः थीथी इलय् जनताया सेवाया निंतिं गामय् गामय् जुइमाःगुलिं छे“य् लिहां वइगु ईब्यः मदयावःलिसें थःत कुना बिउगु ख“ वय्कलं कनादिल । लिपा पासापिं नाप लाये मखनाः वय्कःया मांयात ह्ययेका आवंनिसें जिं मां बौपिंसं धइथे हे याये धासेंलि पिने वयेगु, छे“या पसः वये वने याये थें यानाः उगु इलय् रघु पन्त, सीता कार्की लगायत थीथी मनू नापलानाः आः थथे च्वनां मजिल धकाः मनं खंकाः मांयात भ्वय् वनेगु त्वहःचिनाः गुलि फु उलि तिसा, वसः कयाःलि छपु पौ च्वयाः बौयात थ्व ख“ धया बिउ धकाः व पौ बौया फुंगा क्वय् तयाः बि.सं.२०३६ सालय् वय्कलं थःगु छे“ त्वःतूगु जुयाच्वन ।

थः पार्टीया उपाध्यक्ष जुयाः धाःधाःपिंत प्रतिनिधिसभाया टिकट बियाः नं लिपा छम्ह नेवाःयात नेवाःतय्सं हे भोट मबिउगु नापं छन्हु  जक मिले जूगु ख“ नं कन्हय् कुन्हु सर्वसम्मतिं मल्यसें भोटिङ याकाः नं गुलिं सांसदतय्त होटलय् कुनाः व गुलिसितं फोनं ख्यानाः थःत बुकूगु द्वपं वय्कलं बियादिल ।

थुखे मालेनाप जानाः उगु ईया बागमती कमाण्ड इन्चार्ज अमृत बोहराया आदेशय् छम्ह मनू काः वइ धकाः व नापं अष्टलक्ष्मी व अमृत बोहरापिं चांचां हे न्यासिवनाः तुति पालिं हि हे बाः बाः वयेक सिन्धुपाल्चोकया पिस्कर धाःगु थासय् थ्यंकूगु जुयाच्वन । थामीतय्गु उगु वस्तीयात हे लिपा वयकलं थःगु कर्मभूमि दयेकूगु जुयाच्वन । उगु इलय् अमृत बोहराया छ्यंया मू क्वःछिनाः तयातःगु जुयाच्वन उकिं वय्कःपिं अन वनाः भूमिगत जीवन हनेमाःगु जुयाच्वन । भूमिगत इलय् अष्टलक्ष्मीया नां ‘ज्योति’ व अमृत बोहराया नां ‘श्याम’ जुयाच्वन । थथे निम्हं नापनापं ज्या याःगु हुनिं अमृत बोहरायात ज्योतियात गथे याना बचे यायेगु धइगु पीर जुयाच्वनी । थ्व हे हुनिं अमृत बोहरां अष्टलक्ष्मीयात थः नालाकायेगु भाःपिल खनिं । फलतः वि.सं.२०३७ सालय् उमि इहिपा जुल । अथे खःसां पार्टीया इच्छा जुल धाःसा जक ब्याहा याना बी, मखुसा ब्याहा याये मदइइगु नियम जुयाच्वन । छुं ई लिपा काय् छम्ह व म्ह्याय् दयाःलि पार्टीं अष्टलक्ष्मीयात मस्त स्वयाच्वनेगु कि पार्टीइ न्ह्याः वनेगु धकाः न्यन । वय्कलं ब्याहाः याना मस्त दयेकाः सुम्क च्वनेगु खःसा ला छे“य् हे च्वने नि, थथे जनताया सेवाय् वये हे मखु नि उकिं जि मस्त पार्टीया मस्त खः उमित पार्टीं हे बिचाः या धका लिसः बियादिल ।

थथे जुयाः काय् छथाय् म्ह्याय् छथाय्, थः मेथाय् अले बौम्ह मेथाय् यानाः राजनीतिइ दुबिउ वन । थुलि तक जुल कि लिपा मस्तय्सं मांबौ हे म्हमसिल । थथे जनताया सेवा यायां वय्कः न्ह्यानाच्वन । वय्कःपिनि हे योगदानया लिच्वः कथं निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था क्वःदलाः प्रजातन्त्र वयाःलि पार्टीं ‘का आः भूमिगत जुयाच्वने म्वाःल, आः स्वतन्त्र जुल, ये“य् हुँ’ धासेंलि ये“य् वयाः क्वथा छकू बालं कयाः च्वनादिल । थुखे थःछे“या नं बेहाल । वय्कः जक छे“नं पिहां वनेवं वय्कःया दाजु, किजा, तता, केहे“पिं नं छे“नं पिहां वल खनिं । जुजुं जुजुं वय्कःया बौ नं छे“नं पिहां वल । थथे छ्यालब्याल जुयाच्वंगु छे“या दुजःतय्त मालाः छथाय् हे हयाः हानं छप“ छधी यानादिल । वय्कःया काय्या ब्याहा जुइधुंकूगु व म्ह्याय् नं ब्वने क्वचायेकाः ब्याहा जुइधुंकल । नेकपा एमालेया च्याक्वःगु महाअधिवेशनय् अष्टलक्ष्मी शाक्य उपाध्यक्षय् निर्वाचित जूगु व आः ३ नं. प्रदेशया संयोजक जुयादी ।

वंगु चुनावया ख“ल्हाबल्हा ब्याकाः हे थः प्रतिनिधि सभाय् मदनेगु, छाय्धाःसां २०४६ साल लिपा निक्वः तक मन्त्री जुइधुनागु व मेपिंत नं ह्वःताः बीमाःगु हुनिं पार्टीया उजं कथं ३ नम्बर प्रदेशया मुख्यमन्त्री जुयाः जनताया सेवा यायेगु धकाः प्रदेशय् वयाः चुनाव ल्वानादिल । मुक्कं न्हय्गू प्रदेशय् छम्हयां छम्ह जक मिसा मुख्यमन्त्री जुइगु जुयाः थुकियात सकस्यां सकारात्मक रुपं नं काःगु खः । अथेहे पार्टीया थीथी नेतातय्सं वय्कः–यात मुख्यमन्त्री जुयाः बांलाक ज्या यायेमाःगु सुझाव नं बिउगु जुल । तर लिपा विधि कथं मखुसें बिचारकथं न्ह्याः वनाः वय्कः गुटबन्दीया शिकार जुइ माल । थः पार्टीया उपाध्यक्ष जुयाः धाःधाःपिंत प्रतिनिधिसभाया टिकट बियाः नं लिपा छम्ह नेवाःयात नेवाःतय्सं हे भोट मबिउगु नापं छन्हु न्ह्यः जक मिले जूगु ख“ नं कन्हय् कुन्हु सर्वसम्मतिं मल्यसें भोटिङ याकाः नं गुलिं सांसदतय्त होटलय् कुनाः व गुलिसितं फोनं ख्यानाः थःत बुकूगु द्वपं वय्कलं बियादिल ।

पार्टी दुने गुटया शिकार जुयाः थः पराजित जुइ माःसां आः मुख्यमन्त्री जूम्ह व्यक्तियात थम्हं प्रदेशया संयोजक कथं माक्व ग्वाहालि धाःसा यायेगु बचं बियादिल । आः देशय् न्हूगु वाम सरकार वयेधुंकाः थ्व सरकारं ३ नम्बर प्रदेशया नां ‘नेवाः प्रदेश अथवा नेपालमण्डल प्रदेश’ धकाः तइ लाकि मतइ स्वयेगु धाःसा ल्यं दनि । छाय्धाःसां स्वनिगः व जःखः देय्या नेवाः मनय् आःया सरकारं गैर नेवाः मुख्यमन्त्री हयाः सकस्यां नुगलय् स्याकूगु ला सदां हे लुमना च्वनी । थ्वयां लिपा छु अज्याःगु ज्या याइ धकाः पियाच्वनीगु नं स्वाभाविक हे खः ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS