डनतय्त दनादन इन्काउन्टर

सम्पादकीय

थौंकन्हय् नेपाःया प्रहरी धमाधम ‘इन्काउन्टरप्रेमि’ जुजुं वयाच्वंगु खनेदु । आः नकतिनि हे नं छम्ह डनयात इन्काउन्टरय् लाकाः स्याना बिल । थ्व स्वयां न्ह्यः नं तःम्हमछि डनयात इन्काउन्टर यायां पत्तासाफ याना छ्वःगु खः । थय्क्क स्वयेबलय् आः नेपालय् डनतय् जमाना नं वन थें च्वं । छाय्धाःसां पुलिसं थौंकन्हय् डन धाःपिं खन कि हे गोलीं कयेकाः स्याना बी । धायेत ला दुई तर्फी फायरिङ जुयाः सीगु धाइ । तर यथार्थय् चाहिँ फायरिङ दुई तर्फी मखु एक तर्फी हे जक जुइगु । नेपालय् डन उत्पादन जुइगु कारखाना चाहिँ राजनीतिक पार्टीत हे जुयाच्वन । राजनीतिक पार्टीतय्सं हे विभिन्न साइजया डनत उत्पादन याइगु खः । अय् जुयाः सुं डनयात स्यात धाःसा दकलय् न्हापां राजनीतिक नेतात हे हाः वयेधुंकी – डनया मानवाधिकार हनन् यात धकाः । आः नं सु नेता हाः वइगु खः, मसिउ ।

तर डनतय्त उत्पादन यायेधुंकाः नष्ट यायेगु ज्या नं राजनीतिक पार्टीतय्सं हे याइगु खः । मात्तले ज्या काइ । ज्या सिधल कि इन्काउन्टरय् लाकी । आः नं चुनावजःछि सुं हे डन मसी । न सुयातं स्यात । चुनाव सिधल । डनतय्गु ज्या नं क्वचाल । आः धमाधम इन्काउन्टर शुरु जुल । डनतय्सं राजनीति ला याइ तर राजनीति छु खः धइगु खँ चाहिँ आः तक मसिउनिगु जुयाच्वन । उकिं डनतय्त राजनीतिक पार्टीतय्स पाय्छि उकथं प्रयोग याइ गुकथं कि नकतिनि ब्याहा याना वःपिं तिपूतय्सं कम्डम प्रयोग याइगु खः । प्रयोग यात । ज्या सिधल । वांछ्वत । बस् !

डन उत्पादन यायेगु उद्योग हे राजनीतिक पार्टीतय्सं चायेका तःगु जुयाः आः निम्ह प्यम्ह डनत इन्काउन्टरय् लात धकाः लय्तायेगु थाय् धाःसा मदु । इन्काउन्टरय् ला ज्या मवःपिं डनत जक लाइगु खः । ज्या वःपिं ला इन्काउन्टरय् मखु ‘काउन्टर’य् लानाच्वंगु दु । गबले तक पार्टीतय्सं डन उत्पादन यायेगु कारखाना बन्द याइ मखु अबले तक थ्व काउन्टर व इन्काउन्टर जारी हे जुयाच्वनी ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS