ग्रह मालेत नं गुगुल

थौंकन्हय् इन्टरनेटय् झी छुं माले माल धाःसा तुरुन्त लुमनीगु गुगल हे खः । गुगलय् मालेबलय् झीत माःगु न्ह्यागु नं डिजिटल सामग्री लुइकेफु । उकिं इन्टरनेटया सर्च इन्जिनय् गुगुलयात सुनां नं ध्वये मफु ।
तर आः गुगुल इन्टरनेटय् जक माले मखु, अन्तरिक्षय् हे न्हूगु तथ्य लुइकेत ज्या वःगु दु । वैज्ञानिकतय्सं थ्व हे गुगलया ग्वाहालिं अन्तरिक्षय् झीगु सौर्यमण्डल थेंज्याःगु मेगु सौर्यमण्डल च्यागःगु ग्रह लुइकूगु दु । अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी नासां न्हूगु सौर्यमण्डलया च्यागःगु ग्रह लुइकूगु खः । थ्व सौर्यमण्डल झीगु सौर्यमण्डलं पिने लुइकूगु आःतकया दकलय् तःधंगु सौर्यमण्डल जूगु खँ धाःगु दु । गुगलया आर्टिफिसियल इन्टलेजेन्सी मेसिनया ग्वाहालिं थ्व ग्रह लुइकूगु खः । थ्व मेसिनं अज्याःगु ग्रह मालेत ग्वाहालि यानाच्वंगु दु, गुगु न्हापा माले मफयाच्वंगु खः ।
‘केपलर–९०’ नां बियातःगु थ्व सौर्यमण्डलया च्यागःगु ग्रहयात ‘केपलर–९०आई’ नां बिउगु दु । थ्व ग्रह झीगु सूर्यया तुलनाय् नं क्वाःगु खँ धाःगु दु । वैज्ञानिकतय्सं थ्वयां न्ह्यः हे मेगु न्हय्गः ग्रह लुइका तयेधुंकूगु खः । च्यागः ग्रह दुगु थ्व सौर्यमण्डलया फुक्कं ग्रहं केपलर ९० नांया छगः नगुयात चाःहिलाच्वंगु दु । झीगु सौर्यमण्डलय् च्वंगु ग्रहं नं थथे हे यानाः सूर्य (नगु)यात हे चाःहिलाच्वंगु खः ।
थ्व ग्रह मालेत योगदान बिउगु गुगलया सफ्टवेयर इन्जिनियर क्रिस्टोफर शैलुं धाःगु दु, ‘झीगु सौर्य मण्डलय् हे थें हे थ्व ग्रहतय्सं केपलर ९० थज्याःगु नगु खः, गुकिया प्यखेरं ग्रहतय्सं चाःहिलाच्वनी ।’
थ्व ग्रह मालेगु ज्या नासा केपलर स्पेस टेलिस्कोपया मूल्यांकनय् आधारित जूगु खँ धाःगु दु । थ्व सौर्यमण्डलया प्रमुख ग्रह २५४५ प्रकाश वर्ष तापाक दु । तर थ्व सौर्यमण्डलया ग्रह झीगु सौर्यमण्डलय् थें हे झ्वःलाक्क च्वनाच्वंगु दु ।
थ्व खोजय् दुथ्याःम्ह अस्टिनया टेक्सास विश्वविद्यालयया एन्ड्र्य्रु वेन्डबर्गं धयादीगु दु, ‘केपलर–९० या ग्रहया प्रणाली झीगु सौर्यमण्डलया हे छगू चिधंगु रुप खः । थ्वया दुने दुने चिचिग्वःगु ग्रह व पिने पिने तग्वःगु ग्रह दु । तर थ्व ग्रह फुक्कं लिक्कलिक्कसं दु ।’
थ्व सौर्यमण्डलया कक्षय् लाःगु अन्तिम ग्रह केपलर ९० नगुया उलि हे तापाक दु, गुलि झीगु पृथ्वी सूर्य स्वयां तापाक दु । उकिं नं थ्व अनुमान याःगु खःया थ्व सौर्यमण्डलया ग्रहत गुलि सतिक सतिक लाः ।
केपलर–९०आई नां बिउगु थ्व ग्रहं थःगु नगु (सूर्य) चाःहिलेत पुरा १४.४ न्हु बिकी । नासां थ्व ग्रहया तापमान थ्यंमथ्यं ४२५ डिग्री सेल्सियस दुगु अनुमान याःगु दु ।
गुगलया आर्टिफिसियल इन्टेलेजेन्सि मेसिनया ग्वाहालिं थ्वयां न्ह्यः नं पृथ्वीया आकार बराबरया हे छगः न्हूगु ग्रह लुइकेधुंकूगु दु । थ्व ग्रहयात केपलर ८० नां बियातःगु दु । थ्व ग्रहं धाःसा मेगु हे नगुयात चाःहिलेगु यानाच्वंगु दु । वैज्ञानिकतय्सं वंगु दशकया दुने थथे हे थीथी नगुयात चाःहिलाच्वनीगु ३५०० न्हूगु ग्रह लुइकेधुंकूगु दु ।
एजेन्सी

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS