दत्तात्रय मेलाय् नगरपालिकाया कडाइ, बँपसल्यात विचल्लीइ

ख्वप – थनया दत्तात्रय द्यःयाथाय् दँय्दसं साउन महिनाय् न्ह्याइगु दत्तात्रय मेलाय् बँपसः तइपिं व्यापारीत विचल्लीइ लाःगु दु । दँय्दसं साउन महिनाया सोमवाःपतिकं न्ह्याः मेलाय् नगरपालिकां कडा यायेवं बँपसल्यात विचल्लीइ लाःगु खः । ख्वप नपां लाक्वपाक्व थासय् लाःलाःथे बँपसः तइगु धासें थुगुसी मेलाया झ्वलय् पसः मतयेकेगु धायेवं मेलाय् बँपसः तः वइपिंत समस्या जूगु खः ।

थ्व हे वंगु सोमवाः सुथ न्हापां पसः तयेगु धकाः माःगु सामान ज्वनाः थाय्तकं कयाः तयारी अवस्थाय् च्वनाच्वंपिं व्यापारीतय्त नगरपालिकां पसः तयेके मबीवं इपिं विचल्लीइ लाःगु खः । दत्तात्रय मेलाया इलय् च्याम्हसिंहनिसें दत्तात्रय लागाय्तक लँय् वये वने तकं याये मजीक लाक्वपाक्व धंगः बँपसः तयेगु यानाच्वंगु दु ।

थथे बँपसः तइगुलिं यानाः लँजुवाःतय्त ला समस्या जुइगु जु हे जुल । उकिया नापनापं दुर्घटना जुइगु, लुटपाट, चोरी, फोहर नं उतिकं जुइगु धासें नगरपालिकां थुगुसीनिसें मेलाय् बँपसः तयेगुलिइ कडाइ यानाहःगु खः । थन मेला जुइगु इलय् थीथी थासं वःपिंसं वसःज्वलं, समाःज्वलं, नसाज्वलं, थलबल पसः तयेगु याना वयाच्वंगु दु ।

थुकथं न्ह्यःने लाःथाय् बँपसः तइपिंसं यानाः स्थानीय व्यापारीतय्त असहज जूगु जक मखसे नोक्सान तकं जुयाच्वंगुयात वाःचायेकाः नगरपालिकां थुगुसीनिसें मेलाय् बँपसः मतयेकेगु निर्णय याःगु खः ।

मेखे नगरपालिकां मेलाय् वइपिंत सुविधाया निंतिं त्वनेगु लः, संचार, निःशुल्क घुम्ती शौचालयया व्यवस्था यानातःगु दु । थुकियालिसें साउन लछियंकं सोमवाःपतिकं मेला जुइगु इलय् निश्चित थासय् जक च्वनाः पुजाज्वलं मी दइगु व्यवस्था नं यानातःगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS