ड्राइभिङ लाइसेन्सया सकस

यातायात व्यवस्था विभागय् ड्राइभिङ लाइसेन्स एमआरजी कार्ड न्हिं ६००० या ल्याखय् माग दुुसां न्हिं ३०० जक छापे यायेगु क्षमता सरकारयाके दुगुलिं न्हूगु लाइसेन्स काइपिं वा नवीकरण याइपिंत तःधंगु हे सकस जुयाच्वंगु दु । यातायात व्यवस्था विभागया थीथी ज्याकुथी न्ह्याबलें हे भीडभाडया अवस्था दु ।

घण्टौं लाइनय् च्वनाः नं पाः वयेके थाकु । थ्वहे सन्दर्भय् जिगु थःगु हे लाइसेन्स रिन्यू यायेत तःक्वः हे मछि जि ज्याकुथी धावे जुया । तर न्ह्याबलें हे भीडभाड जुयाच्वंगुलिं लिपा याये धाधां दछि फुइ धुंकल रिन्यू याये मखं । थीथी इलय् चेक जाँच याइगुलिं आः ला जि हे मजिल धकाः स्वयम्भूया ठूलो भ¥याङ धाःथाय् यातायात व्यवस्था ज्याकुथी थ्वहे आइतवाः जनताया पंक्तिइ हुलय् लाइनय् च्वनाः थीथी काउन्टरय् दर्ता चेक, लिष्टिङ यायेगु ज्या याना ।

दकलय् न्हापां १ नम्बर, अनं ४ नम्बर, अनं ६ नम्बर छसिकथं वना । करिब न्हिनय् २ बजे जूबलय् बिजुली लाइन स्यनाः कम्प्युटरया ज्या दक्वं बन्द जुल । थ्व इलय् जिगु कम्प्युटरय् डिजिटल किपा कायेगु ई त्यःगु खः । तर कम्प्युटरं हे ज्या मयासेंलि लाइनय् च्वंपिं सकसितं कन्हय् वा धकाः छम्ह अधिकारीं उजं बिल । लाइसेन्स दयेकः वःपिं छसिकथं चिलावन । जि नं कन्हय् वयेमाली धकाः मनय् तयाः लिहां वना ।

सोमवाः निन्हुकुन्हुया घटना
कन्हय् हे किपा जक कायेमानि मेगु ला ज्या सिधल धइगु मनय् दुगुलिं सोमवाः कुन्हु भचा लिबाक १ बजे ति जक थ्यंकः वना । पार्टीया बालाजुइ च्वंम्ह छम्ह पासा नापलाये माःगुलिं भचा लिबाक वनेमाल । तर ठूलो भ¥याङया यातायात व्यवस्था ज्याकुथी हल्लाखल्ला जुयाच्वन ।

जूगु छु जुयाच्वन धाःसा ३० म्ह ति लाइसेन्स काये धकाः लाइनय् च्वनाः किपा कायेत पियाच्वंपिं मनूतय्त अथें त्वःताः कम्प्युटरं किपा काइम्ह अधिकारी न्हिनय् लञ्च याये धकाः वंम्ह लिहां हे मवल खनिं । छम्ह कर्मचारी वइतिनि धाःगुलिं जि भचा पियाच्वना । तर मवः । लिपा वय्कः ला छेँय् वनेधुंकल धकाः सकसितं सुचं बिल । दक्व किपा कायेमाःपिं मनूत तमं लिहां वने माल । उपाय छुं मदु, जि नं लिहां वया छ्वया । ग्राहकत दक्वं म्हुतु वावां लिहां वल ।

स्वन्हुकुन्हु मंगलवाःया घटना
मंगलवाः ला न्हापां हे वनेमाली धकाः जि थःगु ज्याकू वने न्ह्यः हे ठूलो भ¥याङय् वनाः किपा कायेथाय् लाइनय् च्वना । भचा न्ह्यःने हे लाःगुलिं याकनं ज्या जुइ धकाः मनय् तया । तर घौछिति लिपा छगू सुचं जारी जुल, कम्प्युटरय् डिटेल्स विवरण मवःपिं यलया एकान्तकुनाया ज्याकुथी वने मालीगु जुल ।

सकलें लिहां वन । कम्प्युटरय् किपा काइम्ह अधिकारीथाय् स्वापू तया । वं धाल, ‘ग्व, वय्कः हाकिम साबं डिटेलय् विवरण मवःपिनिगु किपा काये मते धाल’ धाल । जिं धया, ‘म्हिगः म्हीग ला अथे मधाः दक्वसियां हे वःगु विवरणया आधारय् ज्या जुयाच्वंगु खः । का सर जिगु किपा कयादिसँ’ धकाः भचा भलादमी पहलं धया ।

छम्ह कर्मचारी वइतिनि धाःगुलिं जि भचा पियाच्वना । तर मवः । लिपा वय्कः ला छेँय् वनेधुंकल धकाः सकसितं सुचं बिल । दक्व किपा कायेमाःपिं मनूत तमं लिहां वने माल । उपाय छुं मदु, जि नं लिहां वया छ्वया । ग्राहकत दक्वं म्हुतु वावां लिहां वल ।

भचा रिक्वेष्ट यानाःलि किपा कायेगु ज्या जुल । अनंलि बल्लं १२ नम्बरया क्वथाय् मेडिकल चेक यायेथाय् वना । अन दस्तुरया रुपय् ३८ पुला । अन ब्लाइण्ड खः मखु चेक याइगु जुयाच्वन । ज्या अःपुक सिधल । मेडिकल चेक धुंकाः ध्यबा पुलेत ४ नम्बर झ्यालय् वनाः डकुमेन्ट क्यना ।

तर कम्प्युटर चेक यानाः जिगु डकुमेन्ट छथाय् ध्याकुनय् तल । भचा लिपा ७ नम्बर काउन्टरय् च्वंम्ह कर्मचारीं थ्व ला यलया एकान्तकुनाय् वने मालीगु जुल डिटेलय् विवरण मक्यं धाल । अबले करिब ३ बजे जुइधुंकल । डकुमेन्ट जितः लित बिल । तं वःगु दक्वसितं अथेहे, फयां फये हे मजिल ।

दक्वसितं अथे हे धाधां लित छ्वयेगु ज्या यानाच्वन । तर गुलिखे मनूतय्गु विवरण चीहाकः धाधां ओके नं यानाच्वन । उघ्रिमय् भचा लिपा लाका छगू बिचाः वल । प्रशासकीय प्रमुख नाप लायेगु ।

प्रशासकीय प्रमुखनाप भनाभन ः
ऐरेगैरे कर्मचारीतनाप हालाच्वनेगु स्वयां तप्यंक प्रमुखयात हे ज्या जूसां मजूसां कम्प्लेन याये माली धकाः तप्यंक तलय् थहां वना । छगू क्वथाय् वनाः जिगु छुं धायेगु दु धया । वय्कः मय्जुं पिने च्वंम्ह ऐसिष्टेन्ट कर्मचारीयात क्यनाः वयात नापला धकाः उजं बिल । जिं छितः हे नापलाये माःगु धया ।

अले जिं थःगु परिचय बिया, ‘स्वयादिसँ जि छम्ह मानवअधिकारवादी नापं नेपाः राष्ट्रिय पार्टीया अध्यक्ष नं खः । जिगु छगू लाइसेन्स रिन्यू यायेत स्वन्हु दयेधुंकल । छु पहः थ्व ? दक्वं ज्या सिधये धुंकाः एकान्तकुनाया अफिसय् वनेमाल धाल । म्हिगः तक ला थ्व खँ न्यने मदु । थथे छाय् ?’ व हाकीम अकमके जुल ।

वहे इलय् जिगु डकुमेन्ट रिजेक्ट याःम्ह कर्मचारी हतास मनस्थितिइ अन वल । शायद वयात मेम्ह कर्मचारीं जानकारी बिल जुइमाः । वयात नं जिगु थःगु परिचय बिया । ‘स्वयादिसँ, जि नेपाः पार्टीया नायः खः । अथेसां जि जनताया पंक्तिइ च्वनाः लाइनय् च्वनाः लाइसेन्स रिन्यू याः वयाम्ह खः ।

स्वन्हु तक जितः झुले यानाः आः हानं एकान्तकुनाय् हुँ धाये जिउला ? मेपिंत ला खुरुखुरु हे यानाच्वन नि छिं’ धकाः भचा तसकं हाला । व कर्मचारी ला सितुपातु हे ग्यानाः ‘मखु हजुर छिगु ज्या ला जिं याना हे बी नि, हालादीमते’ धाल । जिं धया, ‘का नियमानुसार पिकयादिसँ । जिगु थ्व लाइसेन्स २०४६ साल पुस महिनां कयागु खः ।

न्हूगु लाइसेन्स कायेत वयागु मखु । खुरुक्क जिगु ज्या याना बिउ ।’ प्रमुख हाकीमं स्वयाच्वन, ‘का छिगु ज्या जुइ ।’ थथे धासेंलि जि कुहां वया । वहे ७ नम्बरय् वनाः २ मिनेट हे पी मलाःनि तुरुन्त हे नां वल । माःगु फी ६००० तका बियाः लाइसेन्स रिन्यू पाः ज्वनाः पिहां वया । जिगु ज्या सिधये धुंकाः जि नापं लाइनय् च्वंपिं करिब २५ म्हेसिगु ज्या नं उघ्रिमय् हे अःपुक जुल । अले सकसितं जितः सुभाय् देछायेगु ज्या नं यात ।

अन्तय्,
दुई तिहाइया दम्भय् न्ह्यानाच्वंगु ओली सरकारय् थीथी ज्याकुथी थ्वहे कथं ज्या जुयाः जनतायात दुःख बियाच्वंगु दु । गुथि विधेयक विरुद्ध सारा जनतां शक्ति प्रदर्शन यानाः लिपा विधेयक लित यायेगु ज्या गुगु जुल उकिं सारा नेवाःत लय्ताःगु दु । झी दने । झीगु अधिकार झीसं लाका काये ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS