सु खः रामकृष्ण खड्गी ?

म्हसीका
रामकृष्ण खड्गी नेपालभाषाया संकिपाख्यःया छम्ह धिसिलाःम्ह संकिपामि खः । मचांनिसें संगीत ख्यलय् ल्हाः न्ह्याका वयाच्वंम्ह रामकृष्ण खड्गीया अबु सुन्दरलाल खड्गी व मां गणेशमाया खड्गी खः । वय्कःपिं निम्हं कलाख्यलय् नुगः क्वसाःपिं खः । वय्कःपिनिगु पुख्र्यौली छेँ धौख्यलय् (धुलिखेल) खः । धौख्यलय् गुलि नं सांस्कृतिक ज्याझ्वः जुइ, उकी रामकृष्णया अबुं ब्वति मकाःगु धइगु हे दइमखु धाःसां जिउ । गबलें गबलें रामकृष्णया मामं अज्याःगु ज्याझ्वलय् ब्वति काइगु जुयाच्वन । थ्वहे झ्वलय् वय्कःपिनि दथुइ मतिना जुल । इहिपा नं जुल ।वय्कःपिनिगु परिवार धौख्यलय् च्वना वयाच्वंपिं खःसा रामकृष्ण खड्गीया जन्म नं धौख्यलय् हे जूगु खः । अनं लिपा तिनि येँपाखे स्वयावःगु खः ।

पारिवारिक पृष्ठभुमि
रामकृष्ण खड्गीया धापू कथं वय्कःया छेँय् दाजुपिं नं संगीत ख्यलय् ल्हाः न्ह्याःपिं खःसा उमिसं थाःगु बाजंया तालय् टेबुल थानाःथानाः रामकृष्णं तबला थाय् सयेकूगु खः । थःगु कला यात्रा गथे यानाः न्ह्यात धयागु खँय् सुरुइ संगीत ख्यलय् पलाः न्ह्याकूम्ह रामकृष्णं थः नच्चातिनिगु बैशय् हे दाजुपिंलिसे थीथी संगीत सम्मेलनय् ब्वति काःगु खः । वया छम्ह दाजु बालकृष्ण बंशी नेपालभाषाया संगीत ख्यःया नांजाःम्ह संगीतकःमि खः । नच्चागु बैशय् संगीत ख्यलय् पलाः न्ह्याकूपिं दाजुकिजा मध्ये रामकृष्णया कलायात्रा थौंकन्हय् संकिपा ख्यलय् धिसिलाक्क न्ह्यानाच्वंगु दु ।

दकलय् न्हापां संगीत ख्यलय् पलाः न्ह्याकूम्ह रामकृष्ण खड्गीया पलाः संगीत ख्यलं न्ह्यानाः म्युजिक भिडियोतक थ्यन । नेपालभाषाया म्युजिक भिडियो ख्यलय् ज्वःमदुम्ह जुयाः क्यन । बागलाया स्वां, चाकःलि झीपिं पासा, आः स्वयेगु मखुला थेंज्याःगु च्वछायेबहःगु आपालं नेवाः म्युजिक भिडियोया सर्जक रामकृष्ण खड्गीं काष्ठमण्डप ब्याण्ड पुचः व संगीतकार हरिशरण साय्मिया ‘आहा’ नांयागु खस नेपाली भाय्या म्येँया नं म्युजिक भिडियो दयेके धुंकूगु दुु । च्यानल नेपालय् म्यूजिक भिडियो व ख्यालि न्हिलां जाःगु नेपालभाषाया ज्याझ्वः ‘थ्यन खं ला ?’ नांयागु टेलिभिजन ज्याझ्वः न्ह्याके धुंकूगु दु ।

बनेज्यानिसें कला यात्रातकया पलाः
रामकृष्ण खड्गीयात संगीत ख्यः प्रतिया मोहं यानाः संगीतय् स्नातकतक याकल । भारतया इलाहावादया नांजाःगु संगीत अध्ययनशाला प्रयाग संगीत महाविद्यालयपाखें सम्बन्धन प्राप्त यानातःगु कलानिधि संगीत महाविद्यालयपाखें तबलाया गोल्ड मेडलतकं त्याकातःम्ह खः रामकृष्ण खड्गी । खय् त ला वय्कःभाजु छम्ह व्यापारी खः । बनेज्या हे परिवार लहीगु मू लजगाः खः । तर अय्सां कला ख्यलय् थुलि दुबिनाच्वंगु दु कि रामकृष्ण खड्गी छम्ह बन्जाः नं खः धकाः सुनां हे वाःचायेके फइमखु ।

छाय्धाःसा कलाख्यलय् वय्कःभाजुं क्यना वयाच्वंगु सक्रियता तसकं हे च्वछायेबह जू । संगीत धुंकाः रामकृष्ण खड्गीं थःगु पलाः प्याखं (ड्रामा) पाखे न्ह्याकल । ख्यालः पाखे न्ह्याकल । आः तकया दुने २५÷३० पुं अप्वः ख्यालः च्वये धुंकूम्ह रामकृष्ण खड्गी थ्यंमथ्यं उलि हे ल्याखय् ख्यालःया निर्देशन नं याये धुंकल, अले अपालंआपाः ख्यालकय् ख्यालिम्वः जुयाः म्हिते नं धुंकल ।

सिरपाःया खँ
रामकृष्ण खड्गीया दकलय् लोकंह्वाःगु ख्यालः ‘हारांचिया ममः’ खःसा ‘हारांचिया भट्टी’, ‘यःमा जितः नं काः वा’ थेंज्याःगु आपालं ख्यालःया नं तारीफ हे जूगु खः । ‘यःमा जितः नं काः वा’ नांगु ख्यालः ला ख्वपय् जूगु ख्याल कासाय् दकलय् बांलाःगु ख्यालः व दकलय् बांलाःम्ह ख्यालःच्वमिया निगू निगू सिरपाः त्याकेत ताःलाःगु खः । रामकृष्णया ख्यालकं आपाः धइथें कासाय् छुं कि छुं सिरपाः त्याकेत ताःलाःगु दुसा संकिपा ख्यलय् न्हापांगु हे संकिपा “पटाचारा”पाखें दकलय् बांलाःम्ह निर्देशकया राष्ट्रिय सिरपा त्याकेत ताःलाःगु खः । राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार ज्याझ्वलय् “पटाचारा”पाखें दकलय् बांलाःगु संकिपा व दकलय् बांलाःम्ह हिरोइनया नापं यानाः स्वंगू स्वंगू सिरपाः त्याकेत ताःलाःगु खः ।

संकिपापाखे पलाः
रामकृष्ण खड्गीया न्हापांगु संकिपा “पटाचारा” खःसां वय्कःभाजुं वसिबें न्हापा झी नेपाल संवत्या प्रवर्तक शंखधर साख्वाःया जीवनीयात कयाः ‘शंखधर’ नांयागु संकिपा दयेकेगु निंतिं पलाः न्ह्याकूगु खः । थः स्वयम् हे मेन रोल म्हितेकथं न्ह्याकूगु ‘शंखधर’या च्वमि नं रामकृष्ण खड्गी थः हे खः । तर उगु संकिपाया ज्या धाःसा पूवने मफुत । वास्तवय् थ्व ‘शंखधर’ दकलय् न्हापां रेडियो नाटकया रुपय् पिलू वःगु खः । “सगरमाथा एफएमय् थ्व प्रशारण जूबलय् साप हे लोकंह्वाःगु खःसा अबलय् आपाःसिनं जितः थ्व ला फिल्म हे धकाः धाल ।

जितः नं खः थें ताल । तर थाकुगु सब्जेक्ट जूगुलिं कुतः धाःसा ताःलाये मफुत ।” थःगु न्हापांगु संकिपाया आगं थुकथं प्वले धुंकाः रामकृष्ण खड्गीं “पटाचारा” गुकथं निर्माण जुल धइगु खँय् “जिमि पासा छम्ह दु नील शाक्य । वया यलय् परम्परागत बौद्ध समूहलिसे बांलाःगु स्वापू दु । उगु पुचलं बौद्ध भावनां जाःगु फिल्म दयेकेगु ग्वसाः ग्वयाच्वंगु जुयाच्वन । नीलं जितः उपिंलिसे नापलाका बिल । अन जिमिसं “पटाचारा” बाखनय् फिल्म दयेकेगु क्वःछिना ।

उकिया निंतिं बजेट दयेका स्वयाबलय् भचा अप्वः हे तुइथें खनेदत । उगु समूहं फइ थें मखन । थ्व खँ नांजाःम्ह क्यामेराम्यान शंकर महर्जनं सिल । उगु इलय् शंकर व गुण सिनेमा जानाः छगू नेवाः फिल्म दयेकेगु खँ जुयाच्वंगु जुयाच्वन । अले वय्कःपिं “पटाचारा” दयेकेत तयार जुयादिल,” रामकृष्णं दुबिस्ता ब्याकादिल । “पटाचारा”या लिच्वः ताःलाये धुंकाः रामकृष्णं मेगु बौद्ध जातक बाखं “कृषागौतमी” नं दयेके धुंकल ।

“मां” दयेके मखन
थ्व निगू फिल्म धुंकाः थौंकन्हय् सुलं च्वनाच्वंम्ह रामकृष्णं आः थ्व धुंकाः छगू सामाजिक बाखनय् संकिपा दयेकेगु मती तयाच्वंगु दु । उकिया निंतिं भरत महर्जनया “मां” नांयागु बाखंतकं ल्यये धुंकूगु खःसां भुखाचं यानाः थ्व ज्या नं प्रभावित जूवन । आः वयाः “मां” हे नां छुना मेगु नेवाः फिल्म दयेका च्वंगुलिं यानाः रामकृष्णं बौद्ध जातक बाखनय् हे मेगु फिल्म दयेकेगु मति तयाच्वंगु दु । तर वयात छगू कमेडी फिल्म दयेके नं मास्ति वयाच्वंगु दु । थुकथं निगू स्वंगू फिल्मया खँ न्ह्यानाच्वंगु दुसां गुगुपतिइ न्हाप लाइ व धाःसा आः थथें धाये थाकुनि ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS