जुजुधौ मौलिकता व संकटय्

ख्वप – माग अप्वया वनेवं ख्वपया जुजुधौया व्यवसाय नं बांलाना वनाच्वंगु दु । मल्लकालनिसें हे ‘धलिया जुजु’या नामं म्हसियाच्वंगु ख्वपया मौलिक उत्पादन जुजुधौया सवाः व गुणस्तरया कराणं थुकिया माग अप्वया वनेवं व्यवसाय नं बांलाना वंगु खः । नेवाः परम्पराकथं जन्मन्हि, भिं ज्या, यात्रा, सफलता व ततःधंगु दुर्घटनां पार काःगु अवस्थाय् बीगु सगंया निंतिं जुइमा वा छुं कथंया भ्वय् छाय् मजुइमा धौया उपयोग अनिवार्य जुइ ।

लिपांगु इलय् पार्टी भ्वय् लगायत न्हियान्हिथं उपभोगय् तकं धौया प्रयोग अप्वया वनाच्वंगु दु । धौया प्रयोग यायेगु चाकः तब्या जुया वंलिसे जुजुधौया माग नं न्हियान्हिथं अप्वया वनाच्वंगु दुसा थुकिया व्यापार नं बांलाना वनाच्वंगु दु । ख्वपय् जक थ्यंमथ्यं न्यागू दर्जनया हाराहारीइ जुजुधौ व्यवसायी दु ।

जुजुधौया माग अप्वया वनेवं नगररया त्वाःत्वालय् जुजुधौया पसः चालेगु क्रम नं अप्वया वंगु दु । जुजुधौ उत्पादनया ल्याखं जक मखसे थुकिया विक्री वितरणया ल्याखं नं थ्व व्यवसाय न्हियान्हिथं अप्वया वनाच्वंगु भक्तपुर जुजुधौ व्यवसायी संघया अध्यक्ष कृष्णगोपाल सैंजूं कनादिल ।

‘तःधंगु भ्वय् गथेकि इहिपा, कय्तापुजा, इहि यायेगु थेंज्याःगु भ्वजय् डेरीया धौ छ्यला वयाच्वंपिं पार्टी प्यालेस व क्याटरिङ व्यवसायीतय्सं तकं थौंकन्हय् जुजुधौ हे छ्यलेगु याना वयाच्वंगु दु’, सैंजूं धयादिल, ‘थुकिं यानाः नं जुजुधौया माग अप्वःगु खः ।’ छक्वः थुकिया सवाः कायेधुंकाः नुगलय् हे च्वनीगु जूगुलिं नं स्वनिगलय् जक मखसे काभ्रेया भ्वत, पन्ति, धौख्यलय् तकं जुजुधौया माग अप्वया वंगु सैंजूं कनादिल ।

वय्कलं धयादिल, ‘ख्वपया जुजुधौ व्यवसायीतय्त येँय् व काभ्रेया पसलय् जुजुधौ थ्यंकेत हे लिमलानाच्वंगु दु । झन इहिपाया ‘सिजन’य् ला माग कःघायेत हे धौधौ जुइगु याः ।’जुजुधौया प्रमुख विशेषता धइगु चक्कुं कुचाकुचा यानाः चाये फइगु खः । चाया भ्यगतय् च्वंगु धौयात फाता पुइकूसां नं मवाइगु थुकिया मेगु विशेषता खः ।

थज्याःगु विशेयातायुुक्त धौ दयेकेत उच्च गुणस्तरया सा–म्येय्या शुद्ध दुरुया आवश्यक जुइगु नं सैंजूं धयादिल । वय्कःयाकथं डेरीया धलिइ दुरुया दक्वं ‘फ्याट’ लिकयाः पाउडर ल्वाकछ्यानाः वाफं जक क्वाकाः धौ उत्पादन यायेगु याइ, तर जुजुधौ अथे यानाः दयेकीगु मखु । ‘जुजुधौ तयार यायेत मेमेगु दुरुया तुलनाय् चिल्लोपना अप्वः दुगु दुरुया आवश्यक जुइ’, वय्कलं धयादिल, ‘जुजुधौ दयेकेत म्होतिं नं ५ प्रतिशत फ्यात दुगु दुरु माः ।’

जुजुधौ दयेकेत दुरु ख्वातुसे मच्वंतले बांलाक संकाः संकाः कराहीलय् दायेकेमाः । दायेके गातकि म्वय् तयातःगु चाया भ्यगतय् न्हापां भ्यगःया बछि जक दुरु तयेमाः । उकथं तःगु दुरु ख्वाउँसे च्वन कि ल्यं दुगु बछि दुरुलिसें पुसा दुरु (जोर्डन) तयेमाः । अले लुमुसे च्वनीकथं उकियात त्वपुया तयेमाः । थुकथं त्वपुयातःगु न्याघौया दुने जुजुधौ तयार जुइ ।

जुजुधौ व्यवसायीतय्कथं माग कःघायेत थाकुसां थुकिया परम्परागत सवाः, मौलिकता व गुणस्तर ल्यंकायेत धाःसा न्हियान्हिथं हे चुनौतिपूर्ण जुजुं वनाच्वंगु दु । जुजुधौया मौलिकता दकलय् न्हापां थुकिया सवाः खःसा निगूगु थुकिया भ्यगः खः । तर स्वनिगःया काँठ क्षेत्रय् सा–म्येय् लहीगु व्यवसाय तना वनाच्वंगु व कुम्हाःतय्सं नं चाया भ्यगः दयेकेगु त्वःताः हयाच्वंगु नापं बजारं नं प्लाष्टिकया बट्टाया माग याना हयाच्वंगुलिं जुजुधौया मौलिकता संकटय लाना वनाच्वंगु व्यवसायीतय्सं धाःगु दु ।

आधुनिक प्रविधिया नामय् धौयात ‘फ्रिज’य् तयाः ख्वयेकेगु यानाहःगुलिं नं थुकिया मौलिकताय् ¥हास वयाच्वंगु सैंजूं धयादिल । डेरीतय्सं नं जुजुधौया निंतिं दुरु संकलन यायेत तकं समस्या जूगु धया हयाच्वंगु वय्कःया धापू दु ।

‘डेरीयात म्हो फ्याट दःसा गाः, तर जुजुधौया निंतिं अप्वः फ्याट दुगु दुरु माःगु जूगुलिं किसानतयसं नं दुरुइ लः ल्वाकछ्यानाः जिमित स्वयां नं डेरीयात हे दुरु मीगु अप्वः इच्छा यानाच्वंगु दु’, वय्कलं धयादिल, ‘थुकिं यानाः जिमिसं पिने जिल्लां थिकेक मू पुलाः दुरु संकलन यायेमाः । काँठ क्षेत्रपाखें वइगु दुरु दक्वं डेरीं उठे याइगु जुइवं जिपिं थेंज्याःपिं व्यवसायीतय्सं समस्या फयेमालाच्वंगु खः ।

आः जिमिसं उच्च गुणस्तरया दुरुया निंतिं चितवन, काभ्रेया पाँचखाल, इलाम, बुटवल लगायतया थासं दुरु हयेगु यानाच्वनागु दु ।’
ख्वपया जुजुधौ धौया रुपय् जक सीमित जुयाच्वंगु मदु, थ्व ख्वपया हे म्हसीका जुइधुंकूगु दु । जुजुधौया महिमा नेपालय् जक मखु, विदेशय् तकं उचिकं परिचित जू । उकिं ख्वप देय् चाःहिउ वइपिं स्वदेशी व विदेशी पर्यटकं ख्वपया जुजुधौया सवाः मकासे मवनीगु ख्वप लाय्कू लागास्थित हाडा पाउँ तथा आइसक्रिम भण्डारया दिनेशबाबु हाडां धयादी ।

 

 

 

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS