वा वइबलय् मत छाय् सी ?

मन्त्रीयात उपभोक्ताया न्ह्यसः

थौंकन्हय् वा वइगु मौसम । वा वइगु जक मखसे वाफय् नं उतिकं वयाच्वनी । वा वइगु व वाफय् वइगु थ्व इलय् सामान्य फय् जक वंसां नं मत फ्वाक्क धायेक स्याना हइ । गबलें पलखं मत वइसा गबलें घौछि, निघौ, स्वघौतक नं मत वइमखु । मत व हे वःसां नं छुं ई लिपा हे हाकनं स्याना हइ । मत वयेगु व वनेगु क्रम नं जारी हे जुयाच्वनी ।

थथे जुइबलय् मतपाखें ज्या कायेमाःपिंत जक मखु, मेपिंततकं समस्या जुयाच्वंगु दु । उकिसनं मोबाइल चार्ज यायेत नं उलि हे समस्या दुसा कम्प्युटरपाखें ज्या कायेमाःपिंत नं थुकिं गाक्कं समस्या जुयाच्वंगु दु । ‘आखिर न्ह्याबलें थथे छाय् जुइ, मन्त्रीजु ?’, ‘छु थुगु समस्याया समाधान यायेगु छुं उपाय मदु ला ?’, ‘थज्याःगु समस्या गबले तक फयाच्वनेगु ?

गबले थ्व समस्यां मुक्त जुइ ?’ थ्व न्ह्यसः छि, जि, झी सकसिगुं खः । अले समस्या नं ।हरेक वाःया शुक्रवाः पतिकं उर्जा, जलस्रोत, सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनं न्हिनसिया १२ निसें १ ताःईतक नागरिका समस्या न्यनेगु यानादी अले उकिया ज्यंकेगु कुतः नं यानादी धइगु सीकाः गुलिखे मनूतय्सं फोन नं यायेगु यानाच्वंगु दु ।

काभ्रेपलाञ्चोकया विनोद सत्याल नं थथे हे फोन याइम्ह मध्ये छम्ह खः । वय्कलं धयादिल, ‘सामान्य वाफय् जक वंसां छाय् मत स्याना हइ । झन् वा वइगु इलय् ला थ्व थज्याःगु समस्या यक्व हे जू । समाधानया निंतिं छुं पहल जुइ ला कि !’ध्यबा लगे मजुइगु फोन ११५१ नं. य् नागरिकया गुनासो न्यनाः तत्काल समस्या समाधान यायेगु कुतः यानाच्वनादीम्ह मन्त्री पुनया जनतालिसे प्रत्यक्ष संवाद यायेगु ‘हटलाइन’य् नागरिकं थःत जूगु समस्या तयेगु यानाच्वंगु दु ।

मन्त्रालय व मातहतया निकायं सम्पादन यानाच्वंगु काम कारवाही व गुनासोयात प्रत्यक्ष रुपं हे संबोधन यायेत उगु ज्याझ्वःप्रति आम नागरिकया चिउताः अप्वया वनाच्वंगु खनेदु । मन्त्री पुनया धापूकथं थज्याःगु ज्याझ्वलं जनताया जनमत थुइकेत नं ग्वाहालि जुइ ।

मन्त्री पुनं मन्त्रालय कःघाःगु इलंनिसें हे नियमित रुपं उगु ज्याझ्वः संचालन जुयाच्वंगु दु । देय् दुने छुं नं ज्याझ्वः वा विदेशय् वनाच्वनीगु इलय् बाहेकं उगु ज्याझ्वः नियमित रुपं संचालन जुयाच्वंगु दु । फोनय् वइगु गुनासोयात संबोधन यासें मन्त्री पुनं धयादिल, ‘झीगु अप्वःथें प्रशारण लाइन वन क्षेत्र जुयाः वनाच्वंगुलिं नं समस्या वःगु खयेमाः, तर न्ह्यागु जूसां लाइनय् सुधार वयेमाः ।

थुकी जिमिगु ध्यान वंगु दु । थुकियात सुधार यायेत जिमिसं कुतः यायेगु जुइ ।’मन्त्रालय व मातहतया निकायं सम्पादन यानाच्वंगु काम कारवाही व गुनासोयात प्रत्यक्ष रुपं हे संबोधन यायेत उगु ज्याझ्वःप्रति आम नागरिकया चिउताः अप्वया वनाच्वंगु खनेदु । मन्त्री पुनया धापूकथं थज्याःगु ज्याझ्वलं जनताया जनमत थुइकेत नं ग्वाहालि जुइ ।

विद्युतभार कटौतिया अन्त्यलिपा गुणस्तरीय विद्युत सेवा उपलब्ध याकेगु ध्याउन्नाय् प्राधिकरण दु । प्रशारण लाइन व सवस्टेशनयात सुधारयात प्रमुख प्राथमिकताय् तयातःगु दु । तर नेपाःया अप्वःथें वितरण लाइन ११ केभी क्षमताया दुगुलिं समस्या वयेगु यानाच्वंगु दु । वाफय् वइगु व वा वइगु इलय् लाइन ट्रिप जुइगु, विद्युत प्रवाह दीगु थेंज्याःगु समस्या सामान्य थें जुइधुंकूगु दु ।

प्राधिकरण संचालक समितिया अध्यक्षतकं जुयाच्वनादीम्ह मन्त्री पुनयाके थुपिं व थज्याःगु हे समस्या समाधान यायेगु दायित्व नं दु । नीतिगत रुपय् निर्णय यायेमाःगु व उकियात ज्याझ्वः हे दयेकाः लागू यायेमाःगु अवस्था नं दु । न्ह्याबलें वंगु छुं दिं न्ह्यः नं शुक्रवाः कुन्हु मन्त्री पुनः देय्न्यंकंया थासं प्रत्यक्ष सम्पर्कय् वःपिं न्ह्य्म्हेसिया नाप मन्त्रालय व मातहतया निकायं यानाच्वंगु काम कारवाही नापं समस्या बारे जानकारी कयादिल ।

तत्काल निर्देशन बीगु विषययात तत्काल व छुं नीतिगत रुपय् हे संबोधन यायेमाःगु विषययात व हे कथं यायेगु आश्वासन नं बियादिल ।
देय्न्यंकंया थीथी थासं आम नागरिकं थःथःगु क्षेत्रय् जुयाच्वंगु समस्या समाधान यायेत मन्त्री पुनयात इनाप यानादिल । मन्त्री पुनं सामान्य समस्याय् तकं उतिकं चिउताः क्यनाः सम्बन्धित ज्याकूया प्रमुखयात निर्देशन बीगु यायेवं मन्त्रालय मातहतया ज्याकुथिइ ज्या यायेगु संस्कारय् नं हिउपाः वयाच्वंगु अनुभव यानाहःगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS