न्हयगूगु संस्करणया बाखं ब्वनेज्या

सः छगू फरक अभिव्यक्ति

यल – सामान्यतया छुं नं ज्याझ्वः यायेमाल धाःसा सुयात मूपाहां दयेकेगु धइगु खँय् हे अलमल जुयाच्वनी । यदि मूपाहां द हे दयेकल धाःसां इलय् थ्यंका मबीगु मेगु छगू समस्या खः । तर सः छगू फरक अभिव्यक्तिं थज्याःगु समस्या मदयेक हे मूपाहांयात दबुलिइ ब्वनाः पाय्छि इलय् हे ज्याझ्वः न्ह्याका वयाच्वंगु दु ।

ज्याझ्वः न्ह्याकामिं मूपाहांयात ब्वनेगु झ्वलय् ज्याझ्वलय् ब्वति कायेत वःपिंमध्ये गोलाप्रथां छम्हेसिया नां घोषणा यात । अले वयात हे मूपाहांया आसन ग्रहण याकाः ज्याझ्वः न्ह्याकल । नेपालभाषाया चिबाखं वाचन यायेगु संस्थाया नियमित ज्याझ्वःकथं न्हयगूगु संस्करणया ज्याझ्वःया निंतिं अन उपस्थित जुयादीपिं मध्ये गोलप्रथां छनोट जूम्ह कृति सिकःमियात मूपाहां ल्ययाः ज्याझ्वः न्ह्याकूगु खः ।

ज्याझ्वलय् थःगु चिबाखं पाठ यायेत झायादीपिं स्वम्ह बाखं च्वमि शरद कसाः, निजिरोस श्रेष्ठ व श्याम आशायात ग्वसाः खलःपाखें नरेश अमात्यं स्वांमाः क्वखायेकाः लसकुस यानादीगु खः । स्वंगू चरणय् न्ह्याःगु चिबाखं वाचनय् स्वम्हं च्वमिपिंसं म्हतिं न्यापु न्यापु यानाः झिंन्यापु चिबाखं अन पाठ याःगु खः ।

पाठ याःगु चिबाखंयात कयाः टिप्पणी यायेगु झ्वलय् वरिष्ठ साहित्यकार डा. पुष्पराज राजकर्णिकारं स्यल्लाःगु, क्वातुगु व बाखं न्ह्यब्वयेगुलिइ कलाकारिताया पहः दुगु, आशाया बाखनय् धायेमाःगु सकतां खँ चिहाकलं न्ह्यइपुक न्ह्यब्वयातःगु व श्रेष्ठया बाखं च्वयेगु बिस्कं पहः दुगु धयादिल ।

रचना पाठ यानादीपिं स्वम्हं च्वमियात ग्वसाः खलःपाखें कवि नापं बाखं च्वमि सुधिर ख्वबिं मतिनाया चिं लःल्हानादिल । अथे हे ज्याझ्वःया मूपाहां सिकःमिं अन उपस्थित जुयादीपिं मध्ये छम्हेसित गोलप्रथां ल्ययाः सिरपाः लःल्हानादिल ।संस्थापाखें लय्पतिकं लाया न्हापां शनिवाः स्वम्ह च्वमिपिंत ब्वनाः उकथं चिबाखं वाचन यायेगु ज्याझ्वः याना वयाच्वंगु दु ।

 

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS