फ्रि टाइम जोन टापु

प्रत्येक झिंनिघौया छचा जुइ, अले मेगु झिंनिघौया छन्हु अले थ्व हे निप्यघौया ईयात छन्हुया पूरा दिं कथं कायेगु याइ । छकः विचाः यानादिसँ कि थथे चा व दिंया भिन्नता मदुगु जूसा गथे जुइ ? छु जुइ ? छुं ईया निंतिं ला न्ह्यइपुसे हे च्वनी जुइ ! तर न्हियान्हिथं, लांलां, दँदँ तक नं थथे हे जक जुयाच्वन धाःसा अवश्य नं उकिं निराशा ब्वलनीगु जक मखसे तसकं कष्टपूर्ण नं जुइ ।

अले थुकथं जुयाच्वनेगु जीवनचक्रयात जक मखु, समयचक्रया निंतिं नं छगू तःधंगु हे चुनौति खः धाःसां छुं पाइमखु । थज्याःगु समयचक्रयात हाथ्या बी फइगु छगू टापु दु । थ्व टापु नर्वेय् दु । नर्वेय् च्वंगु थ्व टापुया नां खः सोमारोय । अले थ्व सोमारोय टापुइ छगू निश्चित दिंतक सुद्र्य बीमखु, थन न्ह्याबलें नं द्यः त्वयाच्वनी ।

थ्व निश्चित दिं धइगु मई १८ निसें जुलाई २६ तक अर्थात ६९ गुन्हु खः । थ्व अवधि तक थ नगबलें नं निभाःद्यः विना वनीमखु । न्ह्याबलें हे द्यः त्वयाच्वनी । थथे जुइबलय् थन सुथ, न्हिन वा बहनि छु ई खः धइगु तकं तिफ्याये फइमखु । बर्खाया इलय् सुद्र्यः विना मवनीगु थ्व टापुइ चिकुलाया इलय् धाःसा हाकनं झण्डै स्वला तक सुद्र्यःया ख्वाः तकं खने दइमखु ।

थ्व न्ह्याबलें खिउँसे हे च्वनाच्वनी । थ्व हे कारणं थ्व सोमारोय टापुयात विश्वया हे दकलय् न्हापांगु ‘फ्रि टाइम जोन’या रुपय् छगू अभियान शुरु जूगु दु । उगु टापुया स्थानीय स्वसः वासिन्दां थःपिनिगु टापु समय सीमापाखें स्वतन्त्र जूगु अभियान न्ह्याकूगु खः । अभियानया नेतृत्व यानाच्वंम्ह केजेल ओब होबिङयाकथं थ्व अभियानं स्थानीयवासीया पारम्परिक ज्या यायेगु प्रणालीइ हिउपाः हइगु विश्वास याःगु दु ।

मनूतय्सं गुगु इलय् थःत सहज जू व हे कथं ज्या याये फइ । चछिन्हिछिं हे निभाः त्वयाच्वनीगुलिं यानाः अन सुथ, न्हिन, सनिल, बहनि, चान्हसिया ई छु धइगु सी मदु । उकिं चान्हिया नं छुं अर्थ दइमखु । स्थानीयवासी ईया जंजालय् तक्यना च्वनेम्वाःलेमा धकाः हे उगु थाय्यात फ्रि टाइम जोनया अभियान न्ह्याकेत्यंगु ‘डेली मेलं’ न्ह्यथंगु दु ।

 

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS