ख्यालि न्हिली

छम्ह जमिन्दार कायया इहिपाया निंतिं मिसा स्वः वन ।
मिसा भचा हाकुगु ख्वाः जूगुलिं जमिन्दारयात अपाय्सकं यः मताल ।
मिसाया अबुं धाल— ‘जमिन्दार सा’ब, जिमि म्ह्याय्यात ययेकाः इहिपा यानाबियादिसँ । जिं कार छगः नं क्वसः बी !’
‘स्वयादिसँ भाइ, छिं ला थः म्ह्याय्यात कार क्वसः बियादी ।’— जमिन्दारं धाल— ‘यदि थुभनं हाकुसे च्वंम्ह भौमचा जिमिगु छेँय् वल धाःसा मेगु पुस्ताय् जिमिसं थः म्ह्याय् मचा बीमाल धाःसा वयात हेलिकप्टर क्वसः बी माली का !’
ह्ह्ह्
मिसा ः थौं छगू निर्णय यानादिसँ, कि जितः त्वःतादिसँ, कि फेसबुक चले यायेगु ?
मिजं ः जब ई बर्बाद हे यायेमाःसा दक्व नाप मिले जुयाः यायेका, छनाप जक छाय् यायेमालं ?!

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS