ख्यालि न्हिली

मिसा ः छ्या, छ्या, छ्या, छ्या …. गज्याःगु जमाना वःगु थ्व, लँय् दथुइ हे छम्ह मिजं नं मेम्ह मिजंयात ‘फ्लाइंग किस’ बियाच्वंगु का । हरे दैव …. !
मिजं ः लाति … व मिजं नं मेम्ह मिजंयात फ्लाइंग किस बियाच्वंगु मखु, चुरोस फ्वनाच्वंगु खः … !
ह्ह्ह्
साधु ः मचा, छ तसकं भाग्यमानी । छंत स्वर्ग प्राप्त जुइ । आः जितः दक्षिणा बिउ ।
चन्द्रमान ः ठीक जू अय्सा तिंख्यः छगुलिं छंत हे बिल का । थनिंनिसें तिंख्यः छंगु हे जुल ।
साधु ः तिंख्यः छु छंगु खः ला ? गुगु छं जितः बीत ?
चन्द्रमान ः अले छु स्वर्ग जक छिमि अबुं न्यानातःगु खःला ले ? अनच्वंगु प्लट छं थन च्वनाः इनाच्वनेत ?
ह्ह्ह्
मनूया जीवन निन्हुया खः । तर मनूतय्सं छाय् म्वायेकं म्वायेकं भ्वासि जुयाः इन्टरनेट प्याक लछिया न्याना काइगु खः, मसिउ ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS